zondag, mei 28, 2006

d'oranjeboom bloeit voort, 1858, 1880, 1909, 1938, den onverbreekb'ren band


Prinses Emma op 12 jarige leeftijd. Een jaar eerder was haar zuster Sophie
aan tuberculose gestorven
Verzamelen van oranje curiosa en allerhande van de oorlogstijd met als doel:visueel de geschiedenis te laten herleven. Curiosa van de hele Koninklijke familie , uitgegeven ter gelegenheid van geboorte, huwelijk en jubilea etc..
Adelheid Emma Wilhelmina Theresia, Prinses van
Oranje Nassau, Prinses van Waldeck Pyrmont,
geboren 2 Augustus 1858 te Arolsen.

Wilhelmina Helena Pauline Maria, Prinses van Oranje Nassau
geboren op 31 Augustus 1880.


Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina,geboren 30 April 1909, zie het bulletin
"De jonggeboren Prinses is welvarend", staat er in het eerste geschreven stuk over Juliana
Met één slag waren de teleurstellingen van vorige jaren vergeten
en in het gehele land brak een jubel los
Aan de hand uit de trein of op de arm in het bos,
steeds was Juliana een zeer beschermde kleuter.
Pas in haar Leidse studententijd en zeker na
haar kennismaking met Prins Bernhard
raakte ze los uit haar gouden kooi.

zaterdag, mei 27, 2006

Beatrix Wilhelmina Armgard 31 Januari 1938, de blijde gebeurtenis

Prinses Beatrix
schoolschrift van de blijde gebeurtenis met portretjes van de koninklijke voorouders

De geboorte van Juliana's eerste kind brengt ook allerhande commerciële reacties
op gang: "Prinses Beatrix gebakjes", bordjes, lepeltjes en vaantjes.

schoolschriftillustratieC. Jetses t.g.v. de geboorte van Prinses Beatrix- zij die gelukkig maakt-op de foto's: koningin Wilhelmina, Prins Hendrik,Willem1 Prins van Oranje, Juliana van Stolberg.

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana der Nederlanden
is hedenmorgen door Gods Goedheid bevallen van ene dochter

31 Januari 1938
heel Neerland juicht,
hoezee!

't is oranje: 't blijft oranje

D'oranjeboom van Nederland
brengt blijdschap door 't gansche land


Ons is een prinsesje geboren
"Die flinke dochter is Beatrix Wilhelmina
Armgard, onze Kroonprinses"

teksten op de borden.

woensdag, mei 24, 2006

het volgende plaatje laat de tekst zien op de achterkant van het bord- dag van het verzet-

"Ik en mijn regeering zullen ook thans onze plicht doen.
Doet gij den uwen, overal en in alle omstandigheden, ieder op de plaats,
waarop hij is gesteld, met de uiterste waakzaamheid en met die innerlijke
rust en overgave, waartoe een rein geweten in staat stelt".
WILHELMINA

dubbelklik op de foto voor vergroting om de tekst te lezen

Ook in den vreemde, lang niet veilige ballingschap, heeft Zij Haar
regeerplicht op bewonderenswaardige wijze vervuld.

dinsdag, mei 23, 2006

Willem 111 met zijn eerste vrouw Sophie, Wilhelmina als meisje na het overlijden van Willem 111

Willem 111 ( 1817-1890) trouwt met Sophie van Wurtemberg.De 3 zonen uit dit huwelijk sterven eerder dan hun vader; uiteindelijk scheidden de koning en zijn vrouw Sophie en zo trouwt Willem 111 in 1879 met Emma van Waldeck Pyrmont, zij krijgen 1 dochter- Wilhelmina-, op het onderste bord isWilhelmina te zien als meisje

Zijn huwelijk met Emma en de geboorte van Wilhelmina in 1880 heeft de Oranjedynastie gered.
Op een koude Decemberdag in de barre winter van 1890 werd het
stoffelijk overschot van koning Willem 111 met een speciale rouwtrein
van Het loo overgebracht naar den Haag.

je maintiendrai- de inhuldiging in de Nieuwe Kerk te Amsterdam- bord Wilhelmina -

Zo wordt koningin Wilhelmina na het regentesseschap van haar moeder
op 6 September 1898 de jonge koningin der Nederlanden

plaquette's troonwisseling 1980

omzien in dankbaarheid
vertrouwen in de toekomst
30 April 1980
Juliana sprak:
"Landgenoten. Het is op deze avond dat ik alle Nederlanders
een mededeling wil doen;
deze avond van de verjaardag van onze dochter Beatrix........
Zo voel ik dat voor mij het ogenblik nadert mijn taak als uw
koningin neer te leggen.
Prinses Beatrix wordt koningin
koningin Juliana wordt weer prinses Juliana

zie ook verder op de blog.
de emaille borden hebben iets nostalgisch,
de andere borden zijn vaak van:
Delfts Schoonhoven, Gouda Holland, Schoonhoven Holland,
Petrus Regout Maastricht, societé ceramique Maastricht.

koninklijke kopjes, onderzetter met glas en kruik

maandag, mei 22, 2006

HM Wilhelmina staat op dit blik uit Groningen-25 jarig regeringsjubileum-

H.M. Wilhelmina
regeringsjubileum
1898 - 1923

H.K.H. Wilhelmina van Pruisen - Z.K.H. Willem Prins van Oranje Nassau

bericht vanuit Engeland, Londen 1941


Mr. P.S. Gerbrandy was de grondlegger van de radiouitzendingen via de BBC
naar het bezette Nederland-Radio Oranje-.


De oorlog tussen zijn oude en zijn nieuwe vaderland betekende een grote ommekeer in het leven van Prins Bernhard. Na de Duitse inval op 10 mei 1940 vertrok Prins Bernhard met zijn schoonmoeder, zijn vrouw en twee kinderen naar Londen. Toen Prinses Juliana met de kinderen een maand later naar Canada vertrok, bleef hij bij Koningin Wilhelmina achter in Londen.
In haar werkkamer in Londen was de koningin omringd door familieportretten.

je maintiendrai


op het blikje van de capitulatie staat aan weerszijden:
de capitulatie in hotel 'de wereld '
Wageningen 7 Mei 1945

Schotse bevrijders en Bevelandse vrouwen.

Parachutisten bij Arnhem.

distributie bonnen.

Delft bevrijd.


op het bord staat geschreven:

Gij dom en dwaas geslacht,
wilt gij dees boom uitroeien?
Die is van God geplant en blijft daar altoos groeien.
Ei, werpt de schoppen weg,
het graven kan niet baten.
Gij moet d'oranje boom
met rust en vrede laten.

60 jaar bevrijding in beeld met een schrijven op de achterkant van het bord midden onder, herdenkings 5 euromunt

herdenkingsmunt 60 jaar vrede en vrijheid
Koningin Beatrix voluit geportretteerd.


een koperen bord met tekst 1914

zondag, mei 21, 2006

de tweede wereldoorlog 1940 - 1945 in beeld

"Landgenoten,
Het uur der bevrijding is thans ook voor u aangebroken.
Het oogenblik, waarop ik en u met zooveel spanning en ongeduld gewacht
hebben , is daar.
Ik weet van de bittere beproeving, waaronder gij, afgesneden van een
deel van ons Vaderland, deze laatste maanden hebt geleefd.
Die druk heeft thans een einde genomen."

borden van 1914 - 1918 en herinnering: 1813 -1913

100 jaar vorstinnen


de nieuwe Koninklijke generatieportret Prinses Amalia in glas
7 December 2003 wordt de oudste dochter geboren,
Prinses Catharina-Amalia.
26 Juni 2005 komt de tweede dochter Prinses Alexia en

de derde dochter is geboren op 10 April 2007- Prinses Ariane

Nederland Juicht

2 Februari 2002: het huwelijk van Kroonprins Willem Alexander met Máxima Zorreguieta

Prinsen en Prinsessen

Koninklijke kruiken en eierdopjes

allerhande blikken ter herinnering aan Koninklijke jubilea