vrijdag, september 29, 2006

Juliana 75 jaar 1909-1984Prinses Juliana viert deze verjaardag in den Haag.
Zij heeft die dag weer oog en oor voor iedereen.
De voorzitter van het Nationaal Comité Verzetsherdenkingskruis
overhandigt haar een verzetsherdenkingskruis, dat posthuum
aan haar moeder Koningin Wilhelmina is toegekend.
Het is een gebaar dat de jarige diep ontroert.

donderdag, september 28, 2006

Koningin Juliana 50 jaar - 10 jarig regeringsjubileum


Vijftig jaar werd de Koningin, en een legertje vrouwen,
die op dezelfde dag als zij geboren waren, kwamen haar gelukwensen
.
'Ik hoop dat we elkaar over 25 jaar gezond terugzien'
aldus de Koningin.
'De leeftijd van 50 jaar is voor mij heel aantrekkelijk'

dinsdag, september 26, 2006

het zilveren huwelijk 1966 -1991 Koningin Beatrix - Prins ClausHet gezinsleven met de zonen Willem-Alexander, Johan Friso
en Constantijn speelde zich af op kasteel
Drakensteyn.

maandag, september 25, 2006

Een nieuwe oranjetelg op komstDe Rijksvoorlichtingdienst deelt mee,
dat er een nieuw Prinsje of Prinsesje wordt verwacht.
Hartelijke gelukwensen!

zondag, september 24, 2006

De eerste stapjes van H.K.H. Prinses Juliana


Deze briefkaart werd verstuurd aan:
Mej. Wed. ...

Emma-Wilhelmina-Juliana.


Koningin-moeder Emma, haar dochter Wilhelmina
en kleindochter Juliana.
Emma was de echtgenote van Koning Willem 111,
bij haar verloving - 30 September 1878 -, was
Emma 20 en Willem 61 jaar oud.
Willem 111 vond bij Emma geluk en rust,
zij schonk haar echtgenoot op 31 Augustus 1880
een dochter- Wilhelmina-.
Emma overleed op 20 Maart 1934,
haar kleindochter Juliana overleed 70 jaar later
op 20 Maart 2004.

tegeltjes en bordjes 1940-1945

1940 - 1945 tegeltjes en enkele bordjes

donderdag, september 21, 2006

bord 1914 Nederland en Oranje

Koning Willem 1 Frederik, Prins van Oranje-Nassau.
allegorische voorstelling
der huldiging van
Prins Willem van Oranje
als Koning der Nederlanden
in Maart 1815
: Zijne Koninklijke Hoogheid
Willem Prinse van Oranje Nassau
Souverein Vorst der Vereenigde Nederlanden


H.K.H. Wilhelmina van Pruissen

Proclamatie uit naam van Zijne Hoogheid den Heere
Prince van Oranje,
Leopold. Graaf van Limburg Stirum
gouveneur van den Haag : Alzo de gezegende herftelling van zaaken met vaste fchreden nadert,
zo geef ik kennis aan alle de ingezetenen van den Haag, dat hunne wefchen binnen kort
bekroond zullen worden, en dat aanftonds een Provifioonele Regeering zal optreeden,
om in alles te voorzien totdat Zyne Hoogheidzig in eigen Perfoon onder ons vertoonen zal.
inmiddels roep ik op alle goede Burgers om te waken voor de Rust en Orde.
ik beloof aan den geringften zelfs eenen dag van vreugde en vrolykheid op Stadskosten.
maar ik waarfchuw elk, die zou willen rooven en plunderen, dat de zwaarfte ftraf op
hem zal vallen.
Zegt het voort

Aankomst van den Prins van Oranje Nassau
te Scheveningen 30 Nov. 1813


Willem Frederik keerde na zijn landing in Scheveningen
terug naar den Haag om op 2 December 1813 de titel van
Soeverein Vorst der Nederlanden te ontvangen.
zie ook archief Mei en Juni

dinsdag, september 19, 2006

Dinsdag 19 September 2006; bord koningin Beatrix- Gouda-
Koningin Beatrix leest de troonrede in de Ridderzaal,
het nieuwe parlementaire jaar is zo geopend.
Tot nu toe hebben de Koninginnen Wilhelmina, Juliana en Beatrix
in de Ridderzaal de troonrede voorgelezen,
ook Koningin Emma heeft van 1890 tot 1898 als Koningin regentes de troonrede voorgelezen.

maandag, september 18, 2006

mooie momenten op vingerhoedjes vast gelegd


Juliana en Wilhelmina 1914
Juliana 1923
Juliana en Bernhard 1937
Juliana en Bernhard 1978
Juliana en Beatrix 1980
Juliana 1948

zondag, september 17, 2006

boekenlegger Nederland herrijst 1945enkele bekers van de bevrijding

blik 1939-1945


de tweede wereld oorlog 1939-1945
1 September 1939 viel Duitsland Polen binnen,
ook de rest van Europa raakte in het voorjaar van 1940

betrokken bij de oorlog.

vrijdag, september 15, 2006

foto Nationaal Bevrijdingsmuseum Groesbeekonderstaand bordje brengt me in gedachte:
het Project '60 jaar Vrijheid'
Nationaal
Bevrijdingsmuseum 1944-1945 Groesbeek

bordje 50 jaar vrijheid9 Juni 1945 bezoekt Koningin Wilhelmina Groesbeek,
Zij stelt zich persoonlijk op de hoogte van de nood en het leed
en de verwoestingen.
"Wat is het hier erg", was een opmerking van Hare Majesteit.

donderdag, september 14, 2006

woensdag, september 13, 2006

31 Augustus 1948d'eendracht van het land.

op de achterkant
van het bord staat:
het dankbare Gouda
aan zijn schoolkinderen