donderdag, maart 13, 2014

over de eerste wereldoorlog


In Nederland staat men dit jaar stil bij de eerste wereldoorlog,
Mijn over-opa schreef hier veel over en begon met deze woorden:
"Zooals ik schreef:"uitgebroken oorlog", is de verschrikkelijkste aller oorlogen, welke van des menschen val af op dezen aardbodem heeft gewoed, losgebroken in Augustus 1914 en heeft zijn oorzaak als bijna alle oorlogen in hebzucht en afgunst.