donderdag, juli 28, 2011

speld Koningin Juliana, Kon. Marine

30-04_ 1-05_ 1949, 10-20-25 K.M.
Een nog jonge Koningin Juliana

maandag, juli 25, 2011

lepeltje 1938-1988 koningin Beatrix 50 jaar

1988


De koningin viert haar vijftigste verjaardag en brengt een onaangekondigd bezoek aan de vrijmarkt in Amsterdam. Ze krijgt daar spontaan van een van de bezoekers een kus. "De zoen van Amsterdam".

zondag, juli 24, 2011

Groninger Courant Woensdag 28 November 1962

Prinses Wilhelmina-moeder des lands- onverwachts heengegaan.
Halve eeuw bestuurde ze Nederland in voor en tegenspoed.
" Een blanke Duif, bij 't afgaan van den stoet
Streek neder op den Hoorn van Overvloed,
In 't beeldwerk van 't Paleis dat Gij verliet
Ter kerkgang; Koningin! Gij zaagt het niet,
Maar die haar zagen spelden Vrede, Vreugd,
En Welvaart van 't regeren Uwer Jeugd"

Deze regels dichtte Nicolaas Beets  bij de kroning
van koningin Wilhelmina op de zesde September van het jaar 1898.

Briefkaart Prinses Juliana met haar ouders en gedichtje

Al is 't Prinsesje nog zoo klein,
Het stapt met de ouders voort,
Zoo zal Het Neerland's Lieveling zijn,
Heel 't Vaderland bekoord.

donderdag, juli 21, 2011

koektrommeltje Kon. Paleis Het Loo Apeldoorn

 Op Het Loo heeft

koningin Wilhelmina veel geschilderd.Ten bate van noodlijdende kunstenaars
verscheen in de malaise jaren een aantal reprodukties van haar werken,
waaronder ook een gezicht op het oude Loo. ( zie hieronder verder )
De meeste verjaardagen heeft koningin Wilhelmina in Het Loo gevierd.
Op Het Loo werden onder leiding van Prins Hendrik de jachtpartijen gehouden.

Schilderes Koningin Wilhelmina - reproducties naar schilderijen -
Koningin Wilhelmina schilderde uit liefde voor de
natuur, religie en kunst.

penning ter herinnering Willem van Oranje 1533-1584

10 Juli 1584 sterft Willem van Oranje door de hand van een sluipmoordenaar.
"Hij viel, doch met eere"!

dinsdag, juli 12, 2011

27 April 1967, medaille t.g.v. de geboorte van Prins Willem-Alexander

H.M. Koningin Juliana speelt met haar kleinzoon
Z.K.H. Prins-Willem-Alexander
De baby, die 7 pond en 350 gram weegt  komt om 3 minuten voor acht
's avonds ter wereld per keizersnede in het Academisch Ziekenhuis te Utrecht.
Na vier vorstinnen eens weer een koning in de toekomst.
Juliana's woorden :" Wat er van Willem-Alexander geworden is en wat er van hem
zal worden", de tijd zal het leren verder in de toekomst