dinsdag, juni 30, 2009

Kinderfeest Axel - 30 April 1919 -.


H.K.H. Prinses Juliana, naar eene bijzondere foto, door H.M. de Koningin welwillend afgestaan bij gelegenheid van het Kinderfeest te Axel op 30 April 1919.

"Juliana had gedurende de oorlogstijd de gelukkige leeftijd van het onbezorgde kind.Die jaren vielen bij haar in de leeftijd van vijf tot negen jaar".

zaterdag, juni 27, 2009

een byzonder houten bordje van Wilhelmina, gemaakt met de hand

Wilhelmina Koningin der Nederlanden 1898 - 1948.
op de achterkant staat geschreven: prijs 3 gulden - nadruk verboden.

vrijdag, juni 26, 2009

plaatje Koningin Wilhelmina en Hertog Hendrik

"Een welkom juicht U tegen,
Eén enkel vol akkoord.
Van stad en veld en wegen,
een Heil! van Zuid en Noord,
U, die van Haar het woord
Van harte hebt gekregen
Aan wie ons hart behoort.

Doek-servet huwelijk Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik

"Drie maanden is onze geliefde Koningin eene verloofde jonkvrouw geweest,
op 25 Januari 1901 werd zij de Bruid van den man , dien zij lief had.
's Morgens om 11 uur werd op last van den Minister van Justitie de
huwelijksaangifte gedaan van H.M. de Koningin en Hertog Hendrik."
Hertog Heinrich von Mecklenburg Schwerin stamt af uit een oud edel geslacht,
uit den ouden Vorstenstam der Niclots.
Het Oranjezonnetje straalde, een zeldzaam mooie voorjaarsdag brak aan
in den morgen van 7 Februari 1901.
"Heil U! o vorstelijk Paar
Rein is Uw leven
Edel Uw streven.
Groot is Uw liefde tot Uw volk.
Dat Godes zegen nederdaal,
Op Koningin en Prin Gemaal".
zie de archieve

woensdag, juni 24, 2009

statie foto 30 April 1980 - een nieuw Vorstenpaar -, ook in het Oranjekwartret opgenomen

klein schaaltje-kroning Beatrix tot Koningin
Op 30 April 1980 wordt Beatrix koningin, een gebeuren waar zij lang is op
voorbereid.
In de eerste jaren van haar regering legt Beatrix staatsbezoeken af aan
tal van Europese landen

lepeltje wapen Nederland


In 1813 werd het Koninkrijk der Nederlanden gevestigd en de eerste koning,
Willem 1 van Oranje-Nassau, koos voor een combinatie van het oude wapen
van het Huis Nassau en het wapen van de Republiek

maandag, juni 22, 2009

kaart-het koninklijk gezin J.B. met de twee prinsesjes

Opname H.M. de Koningin; moeilijke tijden zouden aanbreken voor de koninklijke familie
en Nederland

Prinses Beatrix en Prinses Irene- geluk en vrede-Prinses Beatrix - Geluk -, Prinses Irene - Vrede -,twee koninklijke kindertjes
bijelkaar, van wie het leven zo héél verschillend zou verlopen
het lijkt alsof op de afbeelding van de lepeltjes bepaalde verschillen al
duidelijk worden, toch brak voor beide prinsesjes de oorlog aan.


zondag, juni 21, 2009

Kaart-Koning Leopold brengt een bezoek aan zijn vrienden op Paleis Soestdijk

Afscheid op Ypenburg van Z.M. Koning Leopold der Belgen 12 Mei 1938
Koningin Wilhelmina heeft Prinses Irene op schoot-1939-
kaart Prinses Beatrix 48 uur oud en bordje geschonken door de gemeente Nijmegen

Prinses Beatrix, 48 uur oud, 's ochtends 2 Februari 1938
opname van Z.K.H. Prins Bernhard Prinses Beatrix 12 Mei 1938 zie ook de archieven

vrijdag, juni 19, 2009

koningin Beatrix Vrijdag 19 Juni 2009 in Coevorden

Zo bezocht koningin Beatrix vandaag
het Beeldenproject Coevorden,
een initiatief van de
Stichting Natuurkunst Drenthe.

donderdag, juni 18, 2009

suikerschep 1898-1923 met de beeltenis van koningin Wilhelmina


In 1923 heeft koningin Wilhelmina haar 25-jarig
regeringsjubileum gevierd.
Aan de ingang van de Nieuwe Kerk op den Dam te
Amsterdam, dezelfde kerk waarin onze koningin
in 1898 haar eed van trouw aan het Vaderland zwoer,
is op haar zilveren feest een marmeren gedenksteen
aangebracht:
1898 - 6 September - 1923
schilderijtje met portret van Koningin Wilhelmina temidden van haar postzegels


"Voor Moeder maakte koningin Wilhelmina
een diepe buiging, toen zij op 6 September
op den dag van Hare inhuldiging de prachtig
versierde Kerk was binnengekomen en in
stralende schoonheid den troon van haar
vaderen officieel zou beklimmen".

maandag, juni 15, 2009

kaart- Hulde voor Willems zeventigste verjaardag, 1887.

Het koninklijk
gezin op het balkon
van het Paleis op den Dam
kaart: In 1890 in de rouw bij het overlijden van Koning Willem 111. Sindsdien haatte Wilhelmina zwart.

zaterdag, juni 13, 2009

Veertig Jaar met wijs beleid hebt Gij het Schip van Staat geleid

 Het 40 jarig regerings-jubileum van Koningin Wilhelmina:
van 1914 tot 1918 waren er de bange oorlogsjaren; " Op de vloot kwam ze
tussen de matrozen; zelfs in de duikboten daalde ze af langs de nauwe
ijzeren trappen, onderzocht alles; en 't was altijd weer het lot van haar mannen,
dat ze door een vriendelijk woord poogde te verzachten."

donderdag, juni 11, 2009

een kleurrijk plaatje van de koninklijke familie

Wilhelmina en Hendrik van Mecklenburg-Schwerin
Juliana en Bernhard van Lippe-Biesterfeld
Beatrix en Claus van Amsberg

woensdag, juni 10, 2009

Beeldje van Koningin Wilhelmina met Prinses Juliana in de arm; W - J .


" Toen daar in het koninklijk paleis aan het Noordeinde in den Haag,
een lief wichtje sliep in haar satijnen wieg, waarin eenmaal ook haar moeder
had geslapen, daverde er een wilde vreugde los in Nederland, een vreugde
zoals hier nog maar zelden was geweest......., een nieuwe loot ontsproot
aan den ouden stam, een nieuwe Oranjetelg!

dinsdag, juni 09, 2009

koningin Emma, als Vrouw, als Moeder, als Regentes, als Voogdes

" Ja, Koningin Emma heeft hare grootsche roeping op Koninklijke wijze vervuld.
Als Vrouw heeft zij den levensavond van Haren Koninklijken Gemaal
verhelderd met een hemelglans van liefde en vrede.
Als Moeder Haar Koninklijke Dochter opgevoed met weergalooze nauwgezetheid.
Als Regentes de harten Harer onderdanen ten eeuwigen dagen in liefde
aan zich gekluisterd.
Als Voogdes met teedere zorg het pand, het dure pand bewaard,
dat Neerlands Volk Haar liefde had toebetrouwd."
uit Vorstenhuis en Vaderland

maandag, juni 08, 2009

bij Rembrandts Nachtwacht 1959

Koning Boudewijn en Koningin Juliana vereeuwigd bij Rembrandts Nachtwacht

zondag, juni 07, 2009

plaatjes van Moeder en Grootmoeder- Koningin- moeder Emma

Op de laatste verjaardag van Emma , Augustus 1939, neemt Emma met Juliana voor
haar paleis de hulde in ontvangst.


In 1909 wordt Emma grootmoeder en koningin Wilhelmina fotografeert haar met 'Juliaantje'Juliana laat haar boek zien! Emma zorgde voor een speelkameraad, lievelingsponny-Baby- 1887
Wilhelmina's derde verjaardag Moeder en dochter in 1884
Koningin Emma met haar baby- prinses Wilhelmina-De nieuwe Koningin getooid met de Oranje-juwelen,

in het jaar dat prinses Wilhelmina werd geboren: 1880
Prinses Emma 17 jaar oud


Door de tijd moeder Emma

en grootmoeder Emma