zondag, december 27, 2009

bord 1914 ' vrede ?' blijft actueel

nog steeds een actueel bord
Het leven, het werken van de mannen
die het vaderland dienen ging koningin

Wilhelmina zeer ter harte.


donderdag, december 24, 2009

kersttoespraken koningin Beatrix, morgen voor de dertigste keer

2008- "Vergrijzing heeft ook een verrijkende kant"
2007- "Grofheid tast de verdraagzaamheid aan"
2006- "Recht om te beledigen bestaat niet"
2004- "Haat roept haat op"
Morgen houdt de koningin voor de dertigste keer haar kersttoespraak
(uit Trouw)

maandag, december 21, 2009

koninklijke kerstvieringen

Juliana tijdens een kersttoespraak in 1964, tijdens een viering met het personeel
Kerstfeest voor het personeel op het paleis op de Dam;
warme chocolademelk. Kerstviering op Soestdijk op 22 December 1960.
Vast onderdeel ervan was de uitreiking van de jaarlijkse
kalender van Pro Juventute aan alle aanwezigen.Fameus waren onder koningin Juliana


de kerstvieringen, op Soestdijk en
op het paleis op de Dam.
Deze foto dateert uit 1961,
te Amsterdam.
Emma was de eerste Nederlandse vorstin die voor kinderen van leden
van de hofhouding een kerstviering organiseerde.
Koningin Wilhelmina zette deze traditie voort, vanaf 1901 gaven zij en prins Hendrik
ieder jaar 2 kersfeesten: een voor de leden van de hofhouding,
het andere voor het hofpersoneel

zondag, december 20, 2009

Sneeuw speelde een grote rol in het leven van Juliana, hier in Apeldoorn

Juliana met haar moeder en koningin-moeder Emma in een arreslee
in de koninklijke domeinen in Apeldoorn.
Mogelijk net zoveel sneeuw als nu in Dec. 2009

zaterdag, december 19, 2009

draaiende kerstversiering voor Maurits en Bernhard 1971


Prins Maurits en
Prins Bernhard, die
op eerste kerstdag jarig is,
in intense aandacht voor
de draaiende kerstversiering.
1971

vrijdag, december 18, 2009

kerstkaart van Prinses Wilhelmina en vanuit Paleis Soestdijk


Prinses Wilhelmina verzoekt
haar conciërge een foto
te maken voor de kerstkaart.
Er waren 20 foto's nodig om
een goede opname met al
haar Samojeedhonden om haar
heen te verkrijgen, waarbij
zij op de voorstoep van het
Loo zit.- 1958 -

kerstkaart -1959 -,
vier dochters bij de door
Prins Bernhard met alleen
lametta opgetuigde kerstboom
in de bibliotheek van Paleis Soestdijk.

Oranje-appeltjes borden op datum bijelkaar


De Oranje-appeltjes borden
op datum bijelkaar gezet, de bijbehorende teksten staan elders op de weblog vermeld.

woensdag, december 16, 2009

zaterdag, december 05, 2009

donderdag, december 03, 2009

1936 - de hertog van Kent bezoekt het Loo

De hertog van Kent brengt koningin Wilhelmina en prinses Juliana een
bezoek op het Loo. In dezelfde jurk zou prinses Juliana twee maanden later
met haar verloofde prins Bernhard gefotografeerd worden.

woensdag, december 02, 2009

trommeltje en vaasje prinses Juliana-Prins Bernhard 1936-1937


Op 8 Sept. 1936 werd de verloving bekend gemaakt van Prinses Juliana
met Zijne Doorluchtige Hoogheid
Prins Bernhard -zur Lippe Biesterfeld
met wie zij op 7 Januari 1937 in het
huwelijk trad; er volgde een lange
huwelijksreis van 8 Jan. tot 6 April 1937.
Juliana was even bevrijd van het protocol,
maar koningin Wilhelmina had
andere gedachten.

1936 Koningin Wilhelmina verheugt zich in het geluk van Hare Dochter

herinneringsalbum voor het schoolkind

dinsdag, december 01, 2009

bordje - Wij waren lang in angst en beven - en Wageningen herdenkt Bernhard- uit Trouw.

Wij waren lang in angst en beven........de jonge koningin Beatrix sprak in 1980:
"Als ouders heeft u beiden,
Vader en Moeder, in verbondenheid uw kinderen op weg geholpen.
In de oorlogsjaren hebben wij onze vader veel moeten missen.
Maar zijn grootse inspanning voor het vaderland - toen en nadien -
zal, naast ons familieverband, onze alles overheersende dankbare herinnering blijven"
Door Godes kragt......
Gekomen is de dag......Een blijder dag Ik nimmer zag


Zij kwamen om uit te roeien......

Wageningen herdenkt prins Bernhard vandaag, op zijn sterfdag.
"de prins der veteranen"wordt blijvend geëerd in de stad
"der Bevrijding". De Prins hevelde vlak voor zijn dood het
veteranendefilé over van 5 mei naar zijn geboortedag, en
van Wageningen naar den Haag.

vrijdag, november 27, 2009

uit Oranje bloeit: de gouden koets van chocolade en suiker


In de chocoladefabriek van de
firma Ringers te Rotterdam is
door de chef-decorateur, dhr.
J.A.A. Goossen, de gouden koets
met daarbij behorend gevolg
geheel op juiste schaal van
chocolade en suiker vervaardigd.
Een foto van het prachtig miniatuur
dat met behulp van gegevens,
door het Koninklijk paleis verstrekt,
werd vervaardigd en waaraan
Dhr. Goossen 300 uur heeft gewerkt.

woensdag, november 25, 2009

beker de oranjeboom 30 April 1909

Voor de kleine Juliana werd een verplaatsbaar
paviljoen gemaakt, n.l. een eenvoudig gestoffeerden
woonwagen, waarin het prinsesje dan naar een zonnig
of schaduwrijk plekje werd gereden. Zij kon daardoor
onafhankelijk van de weersgesteldheid altijd een gedeelte
van de dag genieten van de verkwikkende boschlucht.
Was de kleine Juliana niet in het paviljoen dan was zij
in het poppen of prinsessenhuis.

2 lepeltjes Juliana als schoolkind en als jong meisje

Juliaantje als poppenmoedertje


Juliana als schoolkind 1917
Juliana als jong meisje 1922
"Het wiegje stond ledig te wachten
Veel jaren zijn troostloos vergaan
Jong- vrouwtje bedwong hare klachten
Wanneer zij in droeve gedachten
Gebogen bij 'twiegje bleef staan".
Nu heeft ze met innig verblijden - Haar kindeke welkom gekust.

maandag, november 23, 2009

3 lepeltjes van Juliana - als moeder - vorstin en grootmoeder -Juliana als moeder van prinses Beatrix Wilhelmina Armgard 1938
1948: het jaar van de troonsafstand van koningin Wilhelmina
bijgevoegd de postzegel -koningin Wilhelmina 1898-1998
1979: Juliana als grootmoeder, in April 1979 werd Juliana 70 jaar