zondag, november 14, 2010

Uit: het vergeten Indië


Het dagblad van 2 Februari 1938 - soeara oemoem.


De geboorte van het prinsesje Beatrix op 31 Januari 1938 werd in Indië uitgebreid
besproken in de kranten, maar wel met een dagje vetraging.

Een hechte band bindt Indië en Nederland stond op de koekblikken t.g.v.
het 40 jarig ambtsjubileum van koningin Wilhelmina.

Bij haar inhuldiging in 1898 kreeg Wilhelmina uit de Molukken een houtsnijwerk cadeau.

Haar vader Willem111 werd in 1874 bij zijn 40 jarig ambtsjubuleum geëerd met een bord
uit Java, ook hij heeft Indië nooit bezocht

deze bladzijde vond ik bij het opruimen, zet het op de weblog ter herinnering omdat
mijn echtgenoot geboren is in Indië
En zo was het in Hoogeveen, de oranjecuriosa zijn bijna in Meppel