dinsdag, december 30, 2008

maandag, december 29, 2008

op de Royalsverzamelbeurs in Nijverdal


En zo was ik ook dit jaar op de Royalsverzamelbeurs in Nijverdal, waar medeverzamelaars
hun dubbele oranjecuriosa ruilen of te koop aanbieden, een grote hoeveelheid oranje-
herinneringen aan koninklijke gebeurtenissen liggen uitgestald.

portret in glas - koninklijk geslacht-


Koninklijk geslacht in de troonopvolging

Woorden van H.M. de Koningin December 2008-lepeltje uit eerdere tijden-

Met de jaren groeit ook de ervaring van verdriet, teleurstelling en tegenslag, van pijn die mensen elkaar aandoen, onverschilligheid of onmacht om omstandigheden en relaties beter te maken. Beproevingen horen bij het leven en vormen een mens; hoe zwaar ook, wij moeten leren ze te verwerken. Je ziet de dingen anders met ogen die gehuild hebben.

donderdag, december 25, 2008

de kersttoespraak van koningin Beatrix 2008


de Koningin sprak over:


het komen en gaan van generaties.

In verbondenheid draagt elke generatie geloof over in wat het leven zin geeft en houvast biedt. Generaties gaan, generaties komen; maar in Gods liefde blijven wij allen opgenomen.
Ik wens U een gezegend Kerstfeest toe.

maandag, december 22, 2008

chocolademelk voor het paleispersoneel Dec. 1977December 1977: koningin Juliana krijgt hulp
van haar kleinzoon Johan Friso op het kerstfeest
van het paleispersoneel bij het schenken van de chocolademelk
Op kerstmis 1960 zegt koningin Juliana:
"Steeds raak ik meer overtuigd, hoe belangrijk
iedere daad is, iedere houding, van ieder mens, overal en altijd".
Twee jaar later, kort na het overlijden van haar moeder,
houdt Juliana de radioluisteraars voor:

"Wij mensen komen en gaan, en hier op aarde zijn wij in voortdurende verandering, en dat is goed".
uit; Juliana 75 jaar

zondag, december 21, 2008

Kerstkaarten koninklijk huis van Rien Poortvliet te zien op de site koninklijk huis


In deze rubriek staan foto's van voorwerpen uit diverse verzamelingen die in beheer zijn van het Koninklijk Huisarchief te Den Haag. Er wordt een aantal keer per jaar een virtuele tentoonstelling voor deze website samengesteld. Dit gebeurt aan de hand van verschillende thema's. De selectie en de toelichting worden gemaakt onder auspiciën van de Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau. Deze stichting is verantwoordelijk voor onder meer het verkrijgen en beheren van voorwerpen die van belang zijn voor de geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau.

10 G Koninkrijk der Nederlanden

koningin Wilhelmina - God zij met ons -

zaterdag, december 20, 2008

diep groene beker, klompje en bord W 1898- 1923
Het regeringsjubileum van koningin Wilhelmina 6 September 1898-1923
diep groen met de bekende oranjeappeltjes
vrijdag, december 19, 2008

donderdag, december 18, 2008

Turmac Zijdje met afbeelding van Koning Willem 111


Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk
was van 1849 tot zijn dood koning der Nederlanden.
Uit zijn huwelijk met Emma werd op 31 Augustus 1880
Wilhelmina geboren.

ansicht - Tentoonstelling Groningen 1903 -

Bezoek van H.M. koningin Wilhelmina en Z.K.H. Prins Hendrik
der Nederlanden, 28 Juli 1903.

woensdag, december 17, 2008

asbak Beatrix van Oranje - Claus von Amsberg

10 Maart 1966: Als Beatrix en Claus de koets verlaten om de kerk te
betreden, is de stad gehuld in een rookgordijn van rookbommem.
Dominee Sillevis Smitt start zijn preek:
"Het huwelijk is een geschenk en een opdracht. Nooit een probleem.

oranjeappeltjes bord 1898 September 1923


Het 25 jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina;
"De nieuwe tijdgeest eiste een geheel andere leiding dan voor de oorlog
ten opzichte van ons personeel. Naast plichten had het ook rechten, dezelfde
als overal in de maatschappij in zwang waren.Met de zorg daarvoor belastte ik
een raadadviseur en voorts stelde ik een Raad van Beroep in, die ontstane
geschillen moest behandelen".
Uit: eenzaam maar niet alleen.

maandag, december 15, 2008

Kerstgroet 1940 Radio Oranje

http://hmi.ewi.utwente.nl/choral/radiooranje.html
hier zijn meerdere toespraken te zien van radio oranje "Ik besluit met een persoonlijk woord tot allen, die het moeilijk hebben en in zorgen
verkeeren. Ik denk hier aan den dreigenden honger en koude, het gebrek aan
kleeding en dekking, ik denk niet minder aan de vele tranen die geschreid worden om het
gemis van dierbaren, die heengingen, ik denk aan de smartelijke scheiding en de zorgen
over hen die weggevoerd werden, ik denk aan al dat diepe innerlijke lijden bij aangedaan
onrecht, bij vertrapte vrijheid, om verwoest geluk en uitgedoofde blijdschap.
Spoedt u allen zooals gij zijt, met uw lasten en zorgen naar het Kindeke in Bethlehem
in ootmoed en overgave".

fijne feestdagen en een goed 2009

zondag, december 14, 2008

Het Kerstevangelie Gelezen door H.M. Koningin Juliana Kerstmis 1950

"Als jonge kracht verzwakt
brengt arbeidsvreugd herstel".

Hare Majesteit de Koningin heeft beslist,

dat de baten van de verkoop dezer plaat

ten goede komen aan de uitbreiding van

de arbeidstherapie in de sanatoria van de

Stichting Actie voor het Asthmatische Kind

en van deStichting Het Nederlands

Studenten Sanatoriumvrijdag, december 12, 2008

geboorte tegeltje prinses Marijke en een videofragment van Prinses Christina


geboorte tegeltje van Prinses Marijke, bijgevoegd een fragment van haar
optreden van prinses Christina met the Young People's Chorus of
New York City. Zie ook de archieven over prinses Christina

woensdag, december 10, 2008

bord Beatrix regina 30 April 1980

Het moment is daar.
De stukken worden voorgelegd en Juliana tekent haar abdicatie.
Juliana presenteert de nieuwe koningin aan het volk, zoals haar moeder
dat 32 jaar daarvoor had gedaan.

dinsdag, december 09, 2008

welkom op deze blog!


Welkom!

bord 1948 Juliana Regina 1980


Bij haar troonsafstand zijn er persoonlijke tragedies, die haar beslissing versnellen;
Ze heeft daarvoor de dag al in haar hoofd: de verjaardag van Beatrix.
dit symboliseert zo haar leven als Moeder Majesteit.
"Landgenoten. Het is op deze avond dat ik
alle Nederlanders een mededeling wil doen;
deze avond van de verjaardag van onze
dochter Beatrix."

zondag, december 07, 2008

lang zal ze leven!

prinses Catharina-Amalia 7 December 2003
een prachtige foto gemaakt in
Argentinië - fot0 rvd-.

zaterdag, december 06, 2008

Prinses Amalia viert haar vijfde verjaardag, hartelijk gefeliciteerd.


Catharina Amalia, prinses der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau
viert haar vijfde verjaardag.Het wapen behelst twee blauwe vlakken met de Nederlandse Leeuw,

afkomstig uit het wapen van de familie Van Nassau.

Daarnaast heeft het twee beige vlakken met de jachthoorn van Oranje
In het midden toont een klein wapenschild het wapen van de familie Zorreguieta met een burcht, twee cipressen en twee wolven.


donderdag, december 04, 2008

kleedje met koninklijke portretjes- 1898-1923

ter illustratie deze 2 foto's er weer even bijgezet
prinses Juliana op 13 jarige leeftijd in Axelsch costuum,
koningin Wilhelmina op 12 jarige leeftijd in Friesch costuum.
kleedje van het 25 jarig jubileum 1898-1923
met portretjes van de koninklijke familie


prinses Juliana 1923
prins Hendrik
koningin Wilhelmina 1898
koningin Wilhelmina 1898- Wilhelmina koningin der Nederlandenwoensdag, december 03, 2008

koninklijk Nederlands wapen
Nederland

uitgave van de Rotterdamsche courant-Wilhelmina Helena Pauline Maria 1898-1923

"uitgave van de Nieuwe Rotterdamsche Courant, aangeboden aan de abonnés bij
gelegenheid van het 25 jarig regeeringsjubileum van H.M.Koningin Wilhelmina".
met de wapens van de provincies en van Batavia-Bandoeng-Banjoewang-Cheribon-
Makassar-Semarang-Soerabaja-Tegal- Suriname.