zondag, mei 22, 2011

Woensdag 5 September 1923 - speciale uitgave van de Nieuwe Provinciale Groninger Courant Jan Haan

Een feestblad onzer courant wordt gewijd aan het schoone feest der herdenking
van het vierde eener eeuw, dat onze Koninginne mocht regeeren over ons".

"Haar willen wij huldigen op den dag van Haar jubileum
en klaar willen wij ons voor oogen stellen de band, die samenbindt".

maandag, mei 16, 2011

Prinses Máxima


Máxima Zorreguieta werd op 17 Mei 1971 geboren,
vernoemd naar haar overgrootmoeder.
In Argentinië is de bevolkingsomvang
ruim 2 keer Nederland,
de oppervlakte 66 keer.
De meeste mensen wonen in Groot Buenos Aires,
De natuur is overweldigend
pampa's-gletsjers- Andesgebergte etc..
Haar Prins van Oranje heet:Guillermo Alejandro

zondag, mei 15, 2011

Verleden en heden in de koninklijke familie

Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik
Prinses Juliana en Prins Bernhard
Prinses Beatrix en Prins Claus
Prinses Máxima en Prins Willem-Alexander

zaterdag, mei 14, 2011

Kronings wijzer- plaat 1980

"gelukkig is zij jong en levenskrachtig genoeg om in de uiterst moeilijke tijd
waarin we verkeren, de moed op te brengen die nodig is om te beginnen.
Wij gaan allen samen de toekomst tegemoet - met al zijn moeilijkheden
en mogelijkheden - allen samen met Koningin Beatrix".
Aldus sprak Koningin Juliana bij haar troonsafstand.

vrijdag, mei 13, 2011

2 medailles van de Oranje vereniging te Uden, 1979 en 1980

Koningin Juliana 1979 en Koningin Beatrix 1980
Op haar 71ste verjaardag- 30 April 1980 - draagt Koningin Juliana het koningschap
over aan haar oudste dochter Beatrix.

donderdag, mei 12, 2011

zaterdag, mei 07, 2011

Je Maintiendrai - Prinses Máxima -

Je Maintiendrai voor Prinses Máxima, H.K.H. Prinses Máxima woont 10 jaar in
Nederland en viert dit jaar haar 40ste verjaardag; hartelijke gelukwensen!

zondag, mei 01, 2011

opdat wij niet vergeten- Voorjaar 1940 Voorjaar 1945 Voorjaar 2011

Het oorlogsmonument in Aduard (gemeente Zuidhorn) is opgericht ter nagedachtenis aan achttien medeburgers die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen.

De namen van de achttien slachtoffers luiden:
Hilko Berrelkamp, Katharina Boontjes-Schut, Aron Elie Cohen, Aaltje Cohen-van der Woude, Andries van Dam, Jacob van Dam, Judith van Dam-van Buuren, Sippora van Dam-van Buuren, Harm Drost, Melle Frankes, Albert Harkema, Jochem Kazemier, Jan Koorenhof, Nanne Luikinga, Ekke van der Net, Sietse Veldstra, Klaas Roelf Wigboldus en Evert Harm Wolters.
Aanleiding voor oprichting van het gedenkteken was de behoefte bij de inwoners van Aduard aan een permanente gedenkplaats waar de jaarlijkse dodenherdenking kan plaatsvinden.

Het monument is onthuld in 1985.

In het Archiefforum Groningen: Wigboldus, Klaas Roelf: geb. 2 April 1919, overleden 14 April1945
In een vuurgevecht op de vooravond van de bevrijding van Groningen werd Klaas als lid der K.P.
doodgeschoten.
" Door God gesterkt in den ongelijke strijd tegen den bezetter zijn gevallen voor Koningin
en Vaderland onze trouwe vrienden
Evert H. Wolters, Klaas R. Wigboldus, Hilko Berrelkamp
Zij hebben den goeden strijd gestreden
14 April 1945 Verzetsgroep ( K.P.)

Laan, Jan G. van der
Geboren op 14 december 1914 te Groningen

Omgebracht op 10 augustus 1944 in Kamp Vught, 29 jaar

Als in 1943 enkele verzetslieden zich afsplitsen van Vrij Nederland en Trouw beginnen raakt Jan hier al heel snel bij betrokken. Hij komt bekend te staan onder de verzetsnamen Theo van Dijk en Carel. Onder deze schuilnamen wordt Jan voor Trouw verantwoordelijk voor het verspreidingsgebied Zuid-Holland.

Jan verblijft dan vaak bij zijn zus in Rotterdam en ontmoet hier veel medewerkers van Trouw. Er slingeren bij zijn zus dan ook veel stukken rond die met illegale activiteiten te maken hebben.

Jan wordt in het voorjaar van 1944 door de Duitsers gearresteerd na verraden te zijn door een vriend. Diens vrouw wordt door de Duitsers bedreigd en daarom helpt deze vriend de Duitsers. Jan wordt naar Haaren gebracht in afwachting van zijn proces dat daar plaats zal vinden. Op 5 augustus 1944 wordt Jan tot de dood veroordeeld vanwege zijn werkzaamheden voor Trouw. Op 9 en 10 augustus worden de 23 veroordeelde Trouw medewerkers bij Kamp Vught gefusilleerd. Jan wordt op 10 augustus gefusilleerd, zijn overlijdensbericht staat dan al in Trouw afgedrukt.

Opdat wij niet vergeten: de fusillering, de jodenregistratie,de razzia's, het bombardement, de hongersnood
in zoveel gezinnen in de tijd 1940 - 1945, bij 66 jaar bevrijding nu.