vrijdag, februari 27, 2009

schaaltje Wilhelmina Koningin


"Wilhelmina heeft gedurende haar
gehele regeringsperiode zowel direct
als indirect grote invloed op het
landsbestuur uitgeoefend.
Zij volgde de staatszaken nauwgezet en
aarzelde niet om, wannneer haar dat
wenschelijk voorkwam, een minister
de les te lezen".

donderdag, februari 26, 2009

beker koningin Wilhelmina 1898 - 1923


31 Augustus 1898, voor de 18 jarige lagen
kroon en schepter gereed.
In 1923 werd het zilveren regeeringsjubileum
van onze koningin dankbaar en met groote
feestelijkheden herdacht.

woensdag, februari 25, 2009

Koningin Wilhelmina in haar werkkamer te Londen

boven: H.M. in Haar werkkamer te Londen.
onder: 10 Mei 1941: H.M. de Koningin en Z.K.H. Prins Bernhard en ministers
wonen een dienst bij in de gebombardeerde Nederlandse kerk
in Londen, ter herdenking aan de Duitse overval op ons land.
uit :vijftig jaar vorstin

13 Mei 1940 - ansicht Koningin Wilhelmina: "Neen, 't was geen vlucht,...gedicht van de oud-hofprediker ds. Welter -"eerherstel Wilhelmina"

Gedicht van ds W.L. Welter, hofpredikant van koningin Wilhelmina. Dit versje is nog legaal gedrukt op een prentbriefkaart met een foto van de koningin, vrijwel onmiddellijk na de capitulatie. Het was de spontane reactie van de hoogbejaarde predikant op het door velen op dat ogenblik ten onrechte als vlucht beschouwde vertrek van koningin Wilhelmina naar Engeland.
"Toen in de loop van Zondag 12 Mei 1940 de ontwikkeling der krijgsgebeurtenissen een
spoedige voor het Nederlandsche leger ongunstige afloop deed vrezen, adviseerde het Kabinet
de Koningin de residentie te verlaten, om te verhinderen dat Zij in de macht der Duitsers
zou vallen. Aanvankelijk maakte de Koningin daartegen bezwaar. Eerst toen de Opperbevelhebber te kennen gaf, dat hij de verantwoordelijkheid voor de veiligheid der Koningin niet langer kon dragen, besloot Zij tot vertrek."

Het vertrek van Wilhelmina naar Engeland kwam bij velen die in het bezette gebied
achtergebleven waren als een vlucht over. Later zou de stemming omslaan en zou
Wilhelmina het verzet tegen de Duitsers symboliseren en inspireren.
Dit 'eerherstel' van Wilhelmina is treffend onder woorden gebracht door de
oud-hofprediker ds. Welter,
14 Mei 1940
Neen,'t was geen vlucht die u dien weg deed gaan,
Maar volgen, waar God riep.
Wij vragen niet, wat in U is doorstaan,
een strijd, hoe bang en diep.
Wij knielen naast en met U neer,
De blik omhoog, tot God de hand,
Geef Neerland aan Oranje weer,
Oranje aan Nederland.
En kome dan, wat komen mag,
W'aanbidden, wachten stil.
Hoe zwart de nacht, hoe bang de dag.
Geschiede slechts Gods wil.

Wilhelmina's stem, te beluisteren via Radio Oranje uit Londen,
sterkte het moreel in het bezette Nederland.
In Londen was Wilhelmina de stuwende kracht achter de
regering in ballingschap.
uit: toen Wilhelmina regeerde.

maandag, februari 23, 2009

Oranjekwartet met koningin Wilhelmina en Prins BernhardPrins Bernhard en

koningin Wilhelmina

op een oranjekwartet

Foto's Rijksvoorlichtingsdienst

zaterdag, februari 21, 2009

kopie foto's koningin Wilhelmina uit de oorlogstijd, van het Noordbrabants Museum
Londen 10 Mei 1941- koningin Wilhelmina en Prins Bernhard bij de herdenking
van de Duitse inval in Nederland een jaar tevoren.
links: Minister president Gerbrandy.
foto eronder: Engeland 1944- koningin Wilhelmina begroet haar dochter
Juliana die haar vanuit Canada komt bezoeken.

vrijdag, februari 20, 2009

fragment Wilhelmus Tango


Wilhelmus Tango voor de prinsesjes

beker Koninklijk Huwelijk Nederland 2 February 2002 en vervolgens het koninklijk gezin in 2009

Kingdom of the Netherlands vanaf 1815, King Willem 1 tot en met Queen Beatrix en de
Prince of Orange met Máxima Zorreguieta
zie hieronder het Koninklijk gezin in 2009


donderdag, februari 19, 2009

de Prinsesjes van 2009 op vakantie in Lech, de Koninklijke ouders bij een ijskapDe prinsesjes Amalia, Ariane en Alexia tijdens de fotosessie in het Oostenrijkse Lech (Foto: ANP)- Februari 2009
de Prins van Oranje en Prinses Máxima bij een ijskap op de Zuidpool. (Foto: RVD)

woensdag, februari 18, 2009

bordje Prinses Beatrix Wilhelmina Armgard 31 Januari 1938

"Zij , die gelukkig maakt"
Prinses Juliana en Prins Bernhard wilden de naam
graag een voorteken zijn.
zie de archieven

Emma van Waldeck Pyrmont- 1858-1934 - tegel

Adelheid Emma Wilhelmina Theresia,
Gemalin van Koning Willem 111
Koningin Emma stelde groot belang in de wijze waarop Prinses Wilhelmina
met hare poppen omging, ze moedigde haar aan haar poppen te verzorgen,
als waren het echte menselijke wezentjes.
"Zij, die het lieve Koningskind en het Nederlandsche volk zoo innig beminde,
verklaarde voor het gansche volk
"Ik zweer trouw aan de Koningin, Ik zweer, al de plichten die de Voogdij mij oplegt,
heilig te vervullen en mij er bijzonder op te zullen toeleggen om de Koningin
gehechtheid aan de Grondwet en liefde tot Haar volk in te boezemen."

tegeltje 50 jaren Wilhelmina regeringsjubileum

vijftigjarige regeringsperiode Koningin Wilhelmina
31 Augustus 1898 - 4 September 1948-.
zie de archieven

dinsdag, februari 17, 2009

asbak 1898-1938 koningin Wilhelmina van Societé-Ceramique-Maastricht


1898 - 1938 -regeeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina.
In 1938 werd H.M. de Koningin ook Grootmoeder, Oma Koningin Wilhelmina

maandag, februari 16, 2009

schaaltje koninginnedag Kloosterzande met het 25 jarig Bruidspaar


Op hun 25 jarige trouwdag
bezoeken koningin Beatrix en
Prins Claus samen met hun familie
een kerkdienst in de Westerkerk
te Amsterdam, dezelfde kerk waar ze
25 jaar geleden in trouwden.

donderdag, februari 12, 2009

het jonge Koninklijk Gezin met de 4 dochters op een blik

Koningin Juliana trouwt in 1937 met Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld . Het echtpaar krijgt vier dochters: Beatrix (1938), Irene (1939), Margriet (1943, in Canadese ballingschap) en Christina (1947). Het gezin leeft zowel voor als na de oorlog op Paleis Soestdijk.

Medaillons Beatrix en Claus bij Schimmelpenninck-merken
deze plaatjes zaten in een
sigarendoos

woensdag, februari 11, 2009

koninklijke poster met koninklijke foto's


dubbelklik voor vergroot beeldkoninklijke poster


met foto's


1948 - 1987

bevrijdingsbeker met gouden rand - 1955 -.


" Gelukkig is het land, dat zijn tiran verplet
Wanneer de gouden dag der vrijheid is gekomen".
Bertus Aafjes

maandag, februari 09, 2009

enkele tegeltjes met afbeelding koningin Juliana en portretje van het kleine prinsesje

Prins Hendrik speelde graag met het guitige lieve meisje
Prinses Juliana 75 jaar

Juliana 25 jaar en 30 jaar koningin _ Juliana 70 jaar _ Juliana Regina 1948-1980


zondag, februari 08, 2009

10 gulden munt 1945-1970 Nederland Herrijst

H.M. Koningin Juliana het hoofd naar rechts gekeerd,
H.M. Koningin Wilhelmina het hoofd naar likns gekeerd