maandag, oktober 30, 2006

40 jarig Regeeringsjubileum, 1898 - 1938bekers W 1898 1938


Amsterdam, 5 September 1938.
Bij de aankomst aan het Haarlemmermeer-station,
tijdens een Welkomstlied van het Toonkunstkoor
o.l.v. Prof. Dr. W. Mengelberg

zaterdag, oktober 28, 2006

Wilhelmina glazen

Juliana 1909Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina
voor de geschiedenis:
Juliana van Stolberg was de moeder van Willem van Oranje,
Louise was Willems vierde vrouw,
Emma en Marie zijn de namen van haar grootouders,
Wilhelmina is wel duidelijk.
zie ook de archieven

25 jarig jubileum Koningin Wilhelmina en de vlagde vlag uit!

vrijdag, oktober 27, 2006

1898 - 1938 regerings jubileum Koningin WilhelminaHetzelfde portret op een ander bord
In 1938 werd Koningin Wilhelmina ook grootmoeder.

Emma Koningin Moeder en koningin Emma met prinses Wilhelmina

De eerste officiële foto van prinses Wilhelmina
en haar moeder koningin Emma 1880

2 Augustus 1858
20 Maart 1934

Nadat zij haar taak van Regentes had neergelegd,
had zij zich geheel aan de lijdende mensheid gewijd.
Een van de opvallendste aspecten van Emma's regentschap was de volstrekte eenzaamheid, waarin de vorstin haar hoge ambt uitoefende. Op Emma rustte de taak , de monarchie én de dynastie te redden.

donderdag, oktober 26, 2006

1898 W 1948 - fles-


de fles was gevuld met moutwijn - jenever,
is uitgegeven in Schiedam.

woensdag, oktober 25, 2006

Adelheid Emma Wilhelmina Theresia- Prinses van Waldeck-Pyrmont, gemalin van Koning Willem 111


Adelheid Emma Wilhelmina Theresia 1858 - 1934
zij werd 7 Januari 1879 de tweede vrouw van Willem 111,
20 November 1890 werd zij beëdigd als regentes voor Willem 111,
die na enkele dagen kwam te overlijden.

31 Augustus 1880 werd van de Schelde tot aan den Dollart bekend gemaakt
de geboorte van Oranjeprinses Wilhelmina, Helena, Paulina, Maria

De doopplechtigheid had plaats op 12 Oktober 1880 in de Willemskerk te 's-Gravenhage

Koningin Emma hield haar kind ten doop.

moeder des vaderlands 1879 - 1929

ons land zij groot in alles
waarin ook een klein volk groot kan zijn.

Koning Willem 111 en Emma van Waldeck Pyrmont
1817 - 1890 ------ 1858 - 1934
Wilhelmina en Hendrik van Mecklenburg-Schwerin
1880 - 1962 ------ 1876 - 1934
Juliana en Bernhard van Lippe-Biesterveld
1909 - 2004 ------ 1911 - 2004
Beatrix en Claus van Amsberg
1938 ------ 1926 - 2002

1879 1929, de Koningin Moeder, ook verschijnt er een boek
als zij 70 jaar wordt.
In Januari 1929 huldigen een dankbare dochter en een
dankbaar volk de grijze koningin-moeder, die toen een
halve eeuw Nederlandse was.

blikje 1898- 194831 Augustus 1927
- vereniging tot veredeling
van het volksvermaak te
Amsterdam-

zaterdag, oktober 21, 2006

het vaderland getrouwe - Koningin Wilhelmina -.


"Bij mijlpaal 1938 kan stellig de geschiedschrijver
opteekenen, dat in de veertig jaren der regeering van
koningin Wilhelmina het Nederlandsche volk als geheel genomen
dichter bij haar huis en den troon is komen te staan,
dan op het einde der vorige eeuw het geval was."

donderdag, oktober 19, 2006

zondag, oktober 15, 2006

woensdag, oktober 11, 2006

1880 - 1930


In het vijftig jaren Wilhelmina album staan o.a. foto's van:
'Neerlands lieveling', de Prinses met haar ponny,
in 't marine blauw, in Friesche klederdracht,
H.M. als amazone, de inhuldiging in de Nieuwe Kerk te Amsterdam (6 Sept. 1898)
verloofd, het vorstelijk Paar te paard, het Koninklijk Echtpaar (1908),
Moeder en kind, voorlezing van de Troonrede in de vergadering der Staten Generaal (16 Sept. 1914),in de loopgraven, strandgenoegen, op de ijsbaan, in de arreslee,
H.M. en Prinses bij de padvinders, kerkgang te Amsterdam.

1898 - 1938 hoefijzer Koningin Wilhelmina


Oranje brengt mee
Geluk en Vree

maandag, oktober 09, 2006

25 jarig regerings jubileum


Koningin Juliana: "Als je wilt terugkijken naar deze 25 jaar, dan is het tevens

vooruit kijken naar de toekomst."

zondag, oktober 08, 2006

1948 - 1973

glas: H.M Juliana 1948 - 1973
Juliana Koningin der Nederlanden 1948 - 1973, met kruissteekjes vastgelegd

zaterdag, oktober 07, 2006

zilveren regerings jubileum Koningin Juliana en een tinnen beker van haar huwelijk 7 Januari 1937

In September 1973 viert Koningin Juliana
haar zilveren jubileum als vorstin,
op het bordes van het paleis aan het Haagse Lange Voorhout
neemt zij de hulde van het publiek in ontvangst.
In 1974 wordt ze dan 65 jaar,
maar over aftreden wordt niet gerept, op de verjaardag
van Prinses Beatrix 31 Januari 1980 zal ze in de avond
het Nederlandse volk
toespreken en haar aftreden bekend maken
op 30 April 1980.

donderdag, oktober 05, 2006

dinsdag, oktober 03, 2006

Wilhelmina 50 jaar Koningin

Uit de laatste rede van koningin Wilhelmina op 31 Augustus 1948:
Groot waren het verstand, de bezieling en het moederlijk hart van Juliana,
de moeder van den Vader des Vaderlands.
Ik kan mijn dochter geen betere wensch medegeven dan dat zij,
geheel als kind van haar eigen tijd, bezieling moge putten uit deze
lichtende gestalte, voor wie.... als voor vele Nederlanders van
vroegeren en lateren tijd.... geldt:
ik heb de goeden strijd gestreden
ik heb de loop geëindigd
ik heb het geloof behouden.

maandag, oktober 02, 2006

jubileum 1898 - 1948, 1898 - 1938 lepeltje.
Wilhelmina Koningin der Nederlanden, 25 cents.