woensdag, november 28, 2007

porseleinen popje - Prinses Juliana als kind -

"Welke zinrijke namen heeft Hare Majesteit aan haar dochter gegeven"
Juliana, Louise, Emma, Maria, Wilhelmina.

"Was Juliana niet de naam van de stammoeder der Oranjes?" zittend en staand, rose schoentjes en het blauwe strikje in het haar.
" Uit het wiegekind van 1909,

door vele dichters toegezongen,

is in de sfeer van het Koninklijk Gezin

gegroeid een fijnbeschaafde Jonkvrouwe"


uit de Hechte Band
op de ansicht weer de strik te zien

woensdag, november 21, 2007

de gouden koets


Koningin Wilhelmina ontvangt de Gouden Koets bij haar inhuldiging in 1898,een geschenk van de inwoners van Amsterdam.Op hun huwelijksdag 7 Februari 1901 rijden Koningin Wilhelmina en Prins Hendrikvoor het eerst in de Gouden Koets.Sinds 1993 gebruikt het Staatshoofd de Gouden Koets op Prinsjesdag.

Het plaatje van deze gouden koets verplaatst, vanwege de lepel

lepel gouden koets

Juliana en Bernhard maakten na de huwelijksvoltrekking een rit met de Gouden Koets door Den Haag en lieten zich tenslotte toejuichen op het balkon.

dinsdag, november 20, 2007

ANNO 1937, kleurrijk bord 's Gravenhage"Oranje boven! Blijft de kreet,
in nood en dood, in lief en leed,
geen andre ga daarboven,
dan waar wij God met loven".

zondag, november 18, 2007

koningin Emma

Prinses Juliana en haar grootmoeder
"Koningin Emma heeft stormenderhand aller harten gewonnen door haar eenvoud,
ware menschelijkheid en liefde."


regentes van het Koninkrijk, van 20 november 1890 tot 23 november 1890 (in verband met ziekte van de koning)
-
koningin-weduwe, regentes van het Koninkrijk, van 23 november 1890 tot 31 augustus 1898 (in verband met minderjarigheid van koningin Wilhelmina)
-
voogdes over koningin Wilhelmina, van 8 december 1890 tot 31 augustus 1898

zie ook de archieven van koninginEmma


zaterdag, november 17, 2007

lepeltje Koningin-regentes Emma


op het lepeltje staat:
Emma van Waldeck-Pyrmont
Gemalin van Koning Willem 111

vrijdag, november 16, 2007

7 Januari huwelijksfeest 1937

bordje van het huwelijksfeest 1937
De andere zelfde soort bordjes verplaatst

31 Januari - welkom koningskind - 1938, 5 Augustus - de oranjeboom bloeit voort - 1939 Irene, 10 Mei 1940 - 5 Mei 1945 - oranje zal overwinnen, 1898 - 6 September - 1938 Wilhelmina

woensdag, november 14, 2007

het Vorstelijk Paar J.B.

Het Kroonprinselijk Echtpaar
Intocht Amsterdam 8 Juni 1937


Trouwplechtigheid van het
Vorstelijk Paar

dinsdag, november 13, 2007

bord JB 1937 met de vlag

een ander bord van het huwelijk op 7 Januari 1937 met
hetzelfde bloemmotief als op de kruiken,
Juliana hield van bloemen.

deze beker verplaatst
om hetzelfde motief
te laten zien als op
het bord.

zondag, november 11, 2007

7 Januari 1937
"De feestelijkheden rond de huwelijksvoltrekking begonnen


met een galaconcert van het Residentieorkest op de avond van 5 Januari.


Daar klonk dan ook prompt het Deutschland.
De belangstelling voor het Oranje-huwelijk was enorm.


De extra treinen naar de residentie zaten vol.


De bruidsmeisjes droegen creaties in alle kleuren van de regenboog.


Dit was een idee van Juliana, ze wilde met een regenboog


de verbinding tussen hemel en aarde symboliseren.

2 kruiken JB

kruiken t.g.v. het huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernhard

zie de archievenvrijdag, november 02, 2007

foto schilderij Prinses Juliana Prins Bernhard

H.M. Koningin Juliana der Nederlanden- 30 April 1909-20 Maart 2004 -
Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden- 29 Juni 1911-1December 2004 -


het huwelijk 7 Januari 1937

Het burgerlijk huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernhard werd gesloten in het stadhuis van Den Haag; de kerkelijke inzegening vond plaats in de Grote of Sint Jacobskerk. Vanaf dat moment nam het paar zijn intrek in Paleis Soestdijk te Baarn.


Bernhard Leopold Frederik Everhard Julius Coert Karel Godfried Pieter

Prins Bernhard geboren op 29 Juni 1911 te Jena in Duitsland kreeg 9 namen,
het is alsof de veelheid van de namen bijna weerspiegelen de vele gebeurtenissen
in zijn leven en de vele functies die hij had.
Op 7 Januari 1937 was het de grote dag van het huwelijk met Prinses Juliana,
de Prins gekleed in het uniform van de landmacht.