dinsdag, december 25, 2007

Kersttoespraak 2007 van H.M. de Koningin


"In het duister van de tijden is een licht ontstoken........"
"Gerechtigheid groeit waar vrede is, en wie vrede zaait,
zal gerechtigheid oogsten."
Voorafgaande aan de Kersttoespraak speelt het Muziekkorps van het Leger des Heils van Amsterdam West Psalm 84. De Koningin heeft deze muziek gekozen van de recent uitgekomen CD “Twijfel niet”, mede ter herinnering aan de eerder dit jaar overleden Majoor Bosshardt.
zondag, december 23, 2007

Kerstfeest 1958


"Eens zullen wij als mens, als mensheid het wonder,
het mysterie ontmoeten".
Aldus besloot H.M. de Koningin haar Kerstrede, die op Eerste Kerstdag 1958,
in een nationaal programma over beide Hilversumse radiozenders werd uitgesproken.


donderdag, december 20, 2007

klompen, t.g.v. regeringsjubilea koningin Wilhelmina

regeringsjubileum koningin Wilhelmina 1898 - 1948
( grote bewerkte klomp )

regeringsjubileum
1898 - 1938 , 1898 - 1948
kleine klomp

zaterdag, december 15, 2007

Kerstbrief 1936

Prinses Jula schreef in 1936 het onderstaande aan Mevr. Aletta Rackwitsz,
haar vioollerares:
"Lieve Mevr.,
Moge elk der 366 dagen van 1936 U 100 goede dingen brengen.
Hartelijk dank voor u kerstbriefje, kaart en de heerlijke wierookstokjes!
Enig.
Wij hadden een mooi kerstfeest, U ook
Heel veel liefs van Jula."

donderdag, december 13, 2007

ende dispereert niet - 14 Mei 1940 -.

In Godes vrees te leven
Heb ick altijd betracht,
Daarom ben ick verdreven
Om landt, om luijd' ghebracht
Maar God sal mij regeren
Als een goet instrument
Dat ick sal wederkeeren In Mijnen Regiment

Een aardewerken bord afkomstig uit Nederlands-Indië, je maintiendrai.

dinsdag, december 11, 2007

Prins Willem-Alexander op een kerstfeest


"Elk jaar viert de koninklijke familie het kerstfeest met het hofpersoneel.
Koningin Juliana leest het kerstevangelie voor en prins Bernhard
houdt een rede.
Alexander moet eerst even stiekem proeven".

maandag, december 10, 2007

Prinses Amalia naar de basisschool

Prins Alexander - 5 jaar oud - op weg naar de Montessori kleuterschool.
Op de achtergrond staat de auto van Prinses Beatrix.
Prinses Juliana heeft altijd privé les gehad in een klein klasje.
Koningin Beatrix ging naar de "Werkplaats", op deze school in Bilthoven
leerden de kinderen ook sociale vaardigheden.

Prins Willem-Alexander ging naar de Montessori school en daarna naar
de Nieuwe Baarnse School

10 December 2007 luidt de schoolbel

voor Prinses Catharina Amalia,

ze komt in groep 1 op de basisschool

te Wassenaar.

zondag, december 09, 2007

uit de kalender H.M. Juliana van 1949

1913: Voor het slapen gaan
het Prinsesje met één van haar poppen
1918: H.K.H. Prinses Juliana met Haar zo beminde grootmoeder,
H.M. Koningin Emma
1912: De Koninklijke Moeder met Haar dochtertjezaterdag, december 08, 2007

1813 W 1913

Dit bordje verplaatst omdat het hier nu beter bij past.

Het 25 jarig regeringsjubileum van Koning Willem 111: 1849 - 1874
Koning Willem 111 met zijn echtgenoot Sophie
de verdere potretten op het koninklijk doek,

zie ook de oranje boom verder op,

te vergroten door dubbelklik.

dinsdag, december 04, 2007

herinnering aan de tijd 1813 - 1913

Na het vertrek van de Fransen eind 1813 wordt Willem 1 Souverein vorst der Nederlanden, vervolgens is hij Koning der Nederlanden van 1815-1840. Het voorlopig bewind werd eerst gevormd door: van der Duyn van Maasdam,van Limburg Stirum en van Hogendorp.Willem 1 leefde van 1772 tot 1843, hij had een sterke - koopmansgeest-.
zie ook de archieven.

maandag, december 03, 2007

blik van de Koninklijke familie in die tijd


H.M. Koningin Wilhelmina, H.K.H. Prinses Juliana, H.M. Koningin Moeder, Z.K.H. Prins Hendrik, wijlen Z.M. Koning Willem 111
dit blik verplaatst.

zondag, december 02, 2007

Zoo lang dees' kaars blijft aan, Zal Oranje nooijt ten ondr'en gaan

Op 30 november 1813 kwam Willem Frederik in Scheveningen aan land. Hij aanvaardde de soevereiniteit en beloofde de grondwet te respecteren. In 1815 riep Willem Frederik, die zich inmiddels Willem I noemde, zich uit tot koning der Nederlanden.

Koning Willem 1, Willem 11, Willem111


de oranjeboom
Willem 1 – 1772-1843 gehuwd met Wilhelmina van Pruisen -1774-1837 Willem 11 -1792-1849 gehuwd met Anna Palowna van Rusland-1795-1865 Willem 111 -1817-1890 gehuwd met Sophie van Württemberg- 1818-1877 daarna gehuwd met Emma van Waldeck-Pyrmont-1858-1934 Wilhelmina -1880-1962 gehuwd met Hendrik van Mecklenburg Schwerin-1876-1934


In het begin van zijn regering
zijn talloze portretten van Willem1 ontstaan.
Graag liet hij zich vereeuwigen met een
exemplaar van de grondwet binnen handbereik.Koning Willem 11:
meer militair dan
staatsman, royaal,
knap en populair.

Willem 111 met zijn eerste vrouw Sophie
Willem 111, koning der Nederlanden werd op 12 Mei 1849 ingehuldigd

zie de archieven Mei 2006Het nieuwe geluk van Willem 111
zijn jonge vrouw Emma en hun dochtertje Wilhelmina

woensdag, november 28, 2007

porseleinen popje - Prinses Juliana als kind -

"Welke zinrijke namen heeft Hare Majesteit aan haar dochter gegeven"
Juliana, Louise, Emma, Maria, Wilhelmina.

"Was Juliana niet de naam van de stammoeder der Oranjes?" zittend en staand, rose schoentjes en het blauwe strikje in het haar.
" Uit het wiegekind van 1909,

door vele dichters toegezongen,

is in de sfeer van het Koninklijk Gezin

gegroeid een fijnbeschaafde Jonkvrouwe"


uit de Hechte Band
op de ansicht weer de strik te zien

woensdag, november 21, 2007

de gouden koets


Koningin Wilhelmina ontvangt de Gouden Koets bij haar inhuldiging in 1898,een geschenk van de inwoners van Amsterdam.Op hun huwelijksdag 7 Februari 1901 rijden Koningin Wilhelmina en Prins Hendrikvoor het eerst in de Gouden Koets.Sinds 1993 gebruikt het Staatshoofd de Gouden Koets op Prinsjesdag.

Het plaatje van deze gouden koets verplaatst, vanwege de lepel

lepel gouden koets

Juliana en Bernhard maakten na de huwelijksvoltrekking een rit met de Gouden Koets door Den Haag en lieten zich tenslotte toejuichen op het balkon.

dinsdag, november 20, 2007

ANNO 1937, kleurrijk bord 's Gravenhage"Oranje boven! Blijft de kreet,
in nood en dood, in lief en leed,
geen andre ga daarboven,
dan waar wij God met loven".

zondag, november 18, 2007

koningin Emma

Prinses Juliana en haar grootmoeder
"Koningin Emma heeft stormenderhand aller harten gewonnen door haar eenvoud,
ware menschelijkheid en liefde."


regentes van het Koninkrijk, van 20 november 1890 tot 23 november 1890 (in verband met ziekte van de koning)
-
koningin-weduwe, regentes van het Koninkrijk, van 23 november 1890 tot 31 augustus 1898 (in verband met minderjarigheid van koningin Wilhelmina)
-
voogdes over koningin Wilhelmina, van 8 december 1890 tot 31 augustus 1898

zie ook de archieven van koninginEmma


zaterdag, november 17, 2007

lepeltje Koningin-regentes Emma


op het lepeltje staat:
Emma van Waldeck-Pyrmont
Gemalin van Koning Willem 111

vrijdag, november 16, 2007

7 Januari huwelijksfeest 1937

bordje van het huwelijksfeest 1937
De andere zelfde soort bordjes verplaatst

31 Januari - welkom koningskind - 1938, 5 Augustus - de oranjeboom bloeit voort - 1939 Irene, 10 Mei 1940 - 5 Mei 1945 - oranje zal overwinnen, 1898 - 6 September - 1938 Wilhelmina