zondag, juli 28, 2019

Charlotte de Bourbon

" een der edelste vorstinnen uit het huis van
oranje"
Katholieke non die het klooster ontvluchtte, zich bekeerde tot het calvinisme en trouwde met Oranje. Opofferingsgezind en godsvruchtig.Het boek dat in Amerika verscheen als "een Lily of France" werd vertaald i.d.t. in het Nederlands.
Die tijden waren ook zeer heftig toen, onvoorstelbaar nu

zondag, juli 21, 2019