maandag, juni 27, 2011

regeringsjubilea koningin Wilhelmina- kruik 1898-1948-

kruik regeringsjubileum 1898-1948

krant: veertig jaren vorstin,
Uit het jubileumboek:
"Al die afbeeldingen, die het Nederlandse volk bewaart van zijn Koningin,
getuigen van eerbied en liefde voor haar persoon, maar leren ons tevens met welke
nooit aflatende belangstelling de koningin het werk en de
inspanningen van haar volk gadesloeg".

zondag, juni 26, 2011

29 Juni 1911

In het ziekenhuis van het Duitse Jena brengt baronesse Armgard haar eerste kind ter wereld,
de baby krijgt niet direct een prinselijke titel, maar komt als een graaf ter wereld.
In Augustus 1936 komen de geruchten over de kennismaking met Prinses Juliana en op 8 September
volgt hun verloving.
Prins Bernhard bracht zo zijn eigen inbreng in het huis van Oranje:
zijn belangstelling ging uit naar economische, culturele, wetenschappelijke, sportieve zaken,
en was hij een charmante gastheer.
Nu alweer de 100ste gboortedag in 2011.

zondag, juni 19, 2011

optocht uit het verleden met koninginnedag en 5 Mei

de bovenste foto laat de 3 prinsesjes zien met skilatten
de nieuwe oranje telg ligt in de kinderwagen
Juliana en Bernhard lopen voorop.
De middelste foto laat een bord zien met de woorden- Leve de Koningin-
De laatste foto laat een kruis en een helm zien op een wagentje,
- gedenk hen die vielen-, dit was in Groningen

dinsdag, juni 14, 2011

De Oranje Generatie van verleden en heden en toekomst

Koning Willem 1, de koning -koopman
Koning Willem 11, de held van Waterloo
Koning Willem 111, vleugje Russisch despotisme van moeders-kant
Koningin-Regentes Emma, tussen verloving en huwelijk spoedcursus Nederlandse taal
Koningin Wilhelmina, verloor als 10-jarige haar vader
Koningin Juliana, moeder van vier dochters
Kroonprinses Beatrix met in 1966 Claus von Amsberg
De laatste foto: Willem de parmantige, na 3 generaties vrouwen in de Oranje-stamboom
Wilhelmina-Juliana-Beatrix, geb. 27 April 1967, ooit Koning, menig discussie is er gaande,
volgens deze vroegere bijlage van het blad Margriet is het dus Willem de Parmantige.

woensdag, juni 08, 2011

kaart van het regeringsjubileum koningin Wilhelmina 1898-1923

"Haar Beleid"
"In groote koninkrijken kan dat zoo niet, doch wijl Nederland
tot de kleine staten behoort, heeft onze Landsvrouwe, als een
moeder in haar gezin, steeds zich onder Haar volk vertoond.
Zij doorreisde heel het land van Delfzijl
tot Sluis, overal toegejuicht en gehuldigd"

En zo schreef men in die tijd over H.M. de Koningin
Het Heil des Volks zij de Hoogste Wet

zaterdag, juni 04, 2011

regeringsjubilea Koningin Beatrix op herinneringsmunten 2005 en 2010

Beatrix Koningin der Nederlanden, resp. haar 25 jarig regeringsjubileum
en haar 30 jarig regeringsjubileum

donderdag, juni 02, 2011

Willem van Oranje als Gulden Vlies-ridder

Edel en Hooch gheboren
Van Keyserlicken Stam:
Een Vorst des Rijcks vercoren
Als een vroom Christen Man,
Voor Godes Woort ghepreesen
Heb ick vrij onversaecht,
Als een Helt sonder vreesen
Mijn Edel bloet ghewaecht.

zijn wapen met devies en ordeketen van het Gulden Vlies