zaterdag, september 17, 2016

Aanvangs woorden troonrede 18 Sept. 1894

Mijne Heeren!
Het is Mij aangenaam Mij wederom te bevinden te midden der Vertegenwoordigers van het Nederlandsche Volk, gereed om hunnen gewichtigen arbeid te hervatten.

Zo begon de troonrede 18 Sept. 1894 uitgesproken  door koningin regentes Emma