donderdag, oktober 25, 2007

bord- oranje vrijheid vaderland-

Na de onverhoedse inval van de Duitsers op 10 Mei 1940,
is 5 jaar lang niets meer hetzelfde.
De namen van nog levende leden van het Oranjehuis moeten
uit het openbare leven verdwijnen, straatnamen en oranjegetinte scholen
moeten gewijzigd worden.
Nederlandse vlaggen en het Wilhelmus zijn taboe.
1945: Oranje weer in Nederland.
zie ook de archieven- oorlogen-

zaterdag, oktober 20, 2007

de doop van Prinses Ariane
Zaterdag 20 Oktober is H.K.H. Prinses Ariane gedoopt
in de Kloosterkerk te 's Gravenhage.

woensdag, oktober 17, 2007

speld koningin Wilhelmina

Nederland en Oranje
1898 - 1923
regeringsjubileum Koningin Wilhelmina
zie ook de archieven

dinsdag, oktober 16, 2007

Een jonge telg naar ouden trant

Oranje leeft voor' t Vaderland

Het motief op het bordje lijkt
op het bordje en beker uitgegeven
t.g.v. de verloving en het huwelijk van
Prinses Juliana en Prins Bernhard.
Zo zou het bedoeld kunnen zijn
voor de geboorte van Prinses Beatrix.
In elk geval is het nu van alle tijden.

zaterdag, oktober 13, 2007

Prinses Juliana de oudste oranje ooit
Prinses Juliana geboren op 30 April 1909 te den Haag.
In 1999 liet de Prinses per brief weten dat het vanwege
haar hoge leeftijd niet langer mogelijk was blijken van hartelijkheid
en medeleven te beantwoorden.

zaterdag, oktober 06, 2007

6 September J 1948

In het najaar van 1947 trad Prinses Juliana enkele weken op als Regentes, toen Koningin Wilhelmina om gezondheidsredenen het Koninklijk gezag enige tijd neerlegde. Dit herhaalde zich in 1948. In dat jaar kondigde Koningin Wilhelmina aan afstand te doen van de troon. Op 4 september aanvaardde Juliana de regering. Op 6 september vond in de Nieuwe Kerk te Amsterdam de inhuldiging als Koningin der Nederlanden plaats.
zie ook in het archief September 2007, een identiek bord met een W.

donderdag, oktober 04, 2007

jubileum doek koningin Wilhelmina

ter gelegenheid van
haar regeringsjubileum 1898- 1923 zie ook de vlag in het archief: Oktober 2006

maandag, oktober 01, 2007

de Soldaat van Oranje 1917 - 2007


"Met steun van de prins zette Hazelhoff Roelfzema, samen met twee vrienden, ’Contact Holland’ op: ze smokkelden per boot verschillende malen zendapparatuur en spionnen naar het bezette Scheveningen. Later werd hij piloot bij de Royal Airforce, de Engelse luchtmacht. En nog weer later, aan het einde van de oorlog, ging hij met koningin Wilhelmina terug naar Nederland als haar persoonlijke adjudant."Mei 1945, terug in Nederland, als adjudant van koningin Wilhelmina. © Mr. E. Hazelhoff Roelfzema Archief
De Soldaat van Oranje is een van de meest besproken en beschreven oorlogshelden.