zaterdag, juni 28, 2008

Veteranendag 2008 in den Haag en stukje in herinnering Prins BernhardZ.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden.

29 Juni 1911 - 1 December 2004

De Veteranendag werd dit jaar voor de vierde keer gehouden:

In Den Haag hebben zaterdagmiddag bijna 4000 veteranen en militairen deelgenomen aan een defilé door de binnenstad. De parade werd afgesloten door een stoet van militaire voertuigen

Prins Willem-Alexander nam het defilé af

Oud-strijders brachten vanaf de wagens een militair saluut aan prins Willem-Alexander en zwaaiden naar het publiek

In herinnering
Bernhard Leopold Frederik Everhard Julius Coert Karel Godfried Pieter

Prins der Nederlanden
Prins van Lippe Biesterfeld

29 Juni 1911 - 1 December 2004
Alleréérst gaat nu ons medeleven uit naar Koningin Beatrix, haar gezin en familie,
zij verliezen hun vader, opa en overopa; het leven is eindig hier, maar er is en blijft de rouw, het gemis,
het verdriet van wat er ééns nog allemaal was.
Prins Bernhard geboren op 29 Juni 1911 te Jena in Duitsland kreeg 9 namen,
het is alsof de veelheid van de namen bijna weerspiegelen de vele gebeurtenissen
in zijn leven en de vele functies die hij had.
Op 7 Januari 1937 was het de grote dag van het huwelijk met Prinses Juliana,
de Prins gekleed in het uniform van de landmacht.
Bij de huwelijksvoltrekking merkte de toenmalige hofpredikant prof.dr. H.Th. Obbink op:
‘’Elk huis heeft zijn kruis en ook het Uwe zal zijn kruis wel krijgen. ‘
En zo was zijn leven bruisend, soms ontstuimig, gevuld met grote en kleine drama ‘s.
Van honderden organisaties was Prins Bernhard erevoorzitter, erelid of buitengewooncommissaris.
In de tweede wereldoorlog kwam de aanzet voor de militaire loopbaan van de Prins,
hij was een vertrouweling in die tijd van Koningin Wilhelmina.
Prinses Juliana sprak in Canada ook over haar man:’Mijn echtgenoot is een van de meest onvermoeibare mannen die ik ken’.
Als bevelhebber van de Nederlandse en Binnenlandse strijdkrachten nam de Prins in Mei 1945
deel aan de capitulatie onderhandelingen in Hotel de Wereld te Wageningen.
Voor de Prins en alle veteranen was 5 Mei de dag bij het veteranendefilé in Wageningen.
Veel hoogtepunten, evenveel dieptepunten in zijn leven,
een hoogtepunt was misschien toch in 1986 een reis van PrinesesJuliana en Prins Bernhard naar Israël, het bezoek aan de klaagmuur en het holocaust- monument; verschillen in interesses: Bernhard zijn Engelse ontbijt, het planten van bomen door prinses Juliana in het Koningin Julianabos in de Negev-woestijn.
Véél ziekte, de Prins kon steeds de draad weer oppakken,strijdbaar als hij was; maar het overlijden
van Juliana was voor hem heel ingrijpend diep.
De gevolgen van de vele ziekten verzwakten hem zeer, hij blééf de moed houden erover te kunnen
praten, hoe het is om te staan aan het begin van een komend einde in dit leven.
En nú is het einde gekomen aan zijn leven: 5 Mei 2005 kan hij niet meer meemaken.
Maar Prins Bernhard met de witte anjer op zal levendig in onze herinnering voortbestaan als onze markante, intrigerende, strijdbare Prins der Nederlanden!

Wij wensen Hare Majesteit de Koningin en de gehele familie kracht van omhoog en Gods zegen toe in
de komende dagen van verdriet en rouw en in de tijd die volgt.

‘Want God, de Heer, is een zon en schild’.
Gelukkig de mens die op U vertrouwt.

Trudie van der Laan Wigboldus

woensdag, juni 25, 2008

Radio Oranje

Radio Oranje, "De stem van strijdend Nederland", was een radioprogramma
van de Nederlandse regering in ballingschap in Londen tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Het programma werd om 9 uur 's avonds uitgezonden
door de European service van de BBC in Londen. Koningin Wilhelmina
maakte van dit programma gebruik om het Nederlandse volk
moed in te spreken.

Jonge Koningin Wilhelmina en staatsieportret

Wilhelmina met opgestoken haar
Staatsieportret Koningin Wilhelmina.
Dit portret werd gebruikt voor het ontwerp van de munten
van Wilhelmina met opgestoken haar.
Jonge Koningin Wilhelmina

Wilhelmina werd op 10-jarige leeftijd al Koningin van Nederland
door het overlijden van haar vader, Koning Willem 111

dinsdag, juni 24, 2008

kindertasje van blik t.g.v. de inhuldiging Koningin Wilhelmina

de paleizen en de tuinen op de zijkanten van het tasje

" dat is mijn koningin".

" dat is onze koningin".

1898.
zie ook de archieven


vrijdag, juni 20, 2008

Eeuwfeest van het Koninkrijk der Nederlanden

op de rand staat geschreven:
Koning Willem 111
Koningin Wilhelmina
Koningin regentes Emma
Koning Willem 11
Koning Willem 1.
Op de buitenste rand staat:
het driemanschap,
Van der Duyn van Maasdam,
Van Limburg Stirum.
Van Hogendorp. Dit driemanschap nam uit naam van de Prins van Oranje
voorlopig het algemeen bestuur op zich.
Op 30 November 1813 landde de Prins van Oranje op het Scheveningse strand.

zie ook de archieven.

donderdag, juni 19, 2008

vaas, w.s. uit Indonesië afkomstig, koningin Wilhelmina


31 Augustus 1923 - W -met aan de zijkant het wapen Oranje en Nassau

Wilhelmina werd 31 Augustus 1880 geboren
in den Haag, de eerste weken noemde men haar
Paulientje.

woensdag, juni 18, 2008

Prinses Margriet - Prof. Pieter van Vollenhove en de 4 zonen
het huwelijk van Prinses Margriet en Mr. Pieter van Vollenhove
10 Januari 1967.
Prins Maurits en Prinses Marilene
30 Mei 1998.
Prins Bernhard en Prinses Annette
8 Juli 2000
Prins Pieter Christiaan en Prinses Anita
27 Augustus 2005


Prins Floris en Prinses Aimeé
27 Augustus 2005

woensdag, juni 11, 2008

vrijdag, juni 06, 2008

Kroningsfoto achter een geslepen glaasje en de Preanger - Bode 31 Augustus 1898

Uit de Preanger - Bode: Woensdag 31 Augustus 1898
L.S.,
Nog slechts weinige dagen en Hare Majesteit Koningin Wilhelmina,
wier 18e verjaardag wij heden vieren, zal de regeering over Nederland
en zijne koloniën aanvaarden........

Welaan dan, Nederlanders, en gij, inboorlingen van deze koloniën, die,

evenals wij, het geluk hebt onderdanen te zijn van de Doorluchtige Jubilarisse,-

heft aan den juichkreet van heel het Neerlands volk, heft aan het hoezee voor onze

Wilhelmina, de laatste telg uit het beminde Huis van Oranje.

zondag, juni 01, 2008

bus Wilhelmina pepermunt heden- het gezin van de Prins van Oranje-

11 Juli 2008- het gezin van de Prins van Oranje bij theepaviljoen de Horsten
op het landgoed de Horsten
Het koninklijke gezin van de Prins van Oranje en Prinses Máxima
zie ook de archieven
lepeltje stichting 1940-1945 en lepeltje met dank aan de Canadezen


De oorspronkelijke doelstelling van Stichting 1940-1945, "wij zorgen voor de jouwen", de zorg voor de nabestaanden van overleden verzetsdeelnemers, werd al snel uitgebreid met "de zorg voor invalide geworden verzetsdeelnemers".
Het andere lepeltje:
onze dank, Mei 1945, Canadian Army.