zondag, februari 25, 2007

Koningin Emma op de wandeling

"op Dinsdag den 30sten Augustus 1898 verscheen een buitengewoon nummer
van de Nederlandsche Staatscourant.
In dat nummer nam koningin Emma, Regentes der Nederlanden,
afscheid van Haren arbeid "
op haar verjaardag - 72 - jaar,
is op tal van plaatsen feest gevierd,
hiernaast een foto van
Koningin Emma op de wandeling.
"de eenvoud der beminnelijke vorstinne
komt hier wel treffend tot uiting"

31 Augustus 1898 lagen voor de achtienjarige Wilhelmina kroon en schepter gereed,
koningin Emma heeft veel voor haar vorming betekend,
"mijn innig geliefde moeder gaf mij het voorbeeld van een verheven opvatting der plichten,
die op mij rusten".

vrijdag, februari 23, 2007

Willem van Oranje in herinnering

Willem van Oranje werd eenenvijftig jaar.
Hij streed voor Godsdienst vrijheid,
van Filips 11 moest alles wat niet katholiek was uitgeroeid worden glas ter herinnering- 1533 - 1933
" je maintiendrai"

van een kwartetspel
bord ter herinnering - 1584 - 1984-, Vader des Vadersland.

vaas 1898 - 1923, regeringsjubileum koningin Wilhelmina
met kasteel Dillenburg
Het Wilhelmus

het Wapen van Prins Willem 1 Vader des Vaderlands 1533-1584.

Wilhelmus van Nassouwe is sinds 10 mei 1932 het officiële Nederlandse volkslied.
Tot 1932 was Wien Neerlands Bloed het officiële volkslied. Dit lied was speciaal geschreven voor de stichting van het Koninkrijk der Nederlanden in 1815.


"Het schot van Delft was gevallen. Willem-vader was niet meer.

" En binnen der stee, met grote statie,
begroef men hem met wee van alle natie"

"1573 - Filips de Tweede was heel woedend
en deed Oranje in de ban,

wat zeggen wil: een flinke premie
voor wie een eind maakt aan die man"

"1584 - tien Juli vijftien vierentachtig

en daar wordt aan de deur geklopt.

Het is Balthasar Gerards, kinderen!

Pistool onder de jas verstopt."

"Pitié de moi... mon pauvre peuple..
zucht Willem van Oranje zacht

en dan is onze prins gestorven:
die Gerards heeft hem omgebracht"

Willem Wilmink.

Willem van Oranje, in de Raad van State sprak hij
de historische woorden:

"De vorst is er voor het volk en niet het volk voor de vorst"
portret in zilverkleurige lijst : 1533 24 April 1933
Uit eenzaam , maar niet alleen:

" Aan de Vader des Vaderlands om wat hij deed
als dienaar van God en Land".

De 4 vrouwen van Prins Willem1 van Oranje waren:
Anna van Egmond- Gravin van Buren
Anna van Saksen
Charlotte de Bourbon
Louise de Coligny

Prins Willem kiest als zijn eerste huwelijkspartner Anna van Egmond, Gravin van Buren (1533-1558). Zij brengt in het huwelijk belangrijke bezittingen mee in Holland en Zeeland. Bij de keuze voor zijn volgende huwelijkspartners geven vooral politieke ontwikkelingen de doorslag. Zijn laatste echtgenote is Louise de Coligny (1555-1620). Zij is de dochter van de in 1572 vermoorde leider van de Hugenoten, de Franse protestanten. In 1584 wordt Prins Willem I in Delft vermoord.

Vader: Willem van Nassau
Moeder: Juliana van Stolberg.

geb.: Dillenburg 24 April 1533, het kasteel van de fam.Nassau.

overl.: Delft 10 Juli 1584

een uitspraak van hem:

Ik kan niet goedkeuren dat vorsten over het geweten
van hun onderdanen willen heersen en hen de vrijheid
van geloof en godsdienst ontnemen.

Willem van Oranje staat aan de wieg van de Nederlandse natie.
De Nederlandse opstand, bekend als de tachtigjarige oorlog, leidde tot een onafhankelijk Nederland.

zie ook de archieven

"Le Prince d'Orange Conte de Nassau"
staat in goudborduursel te lezen op de
mantel van de Prins
de Amsterdamse beeldhouwer Hendrik de Keijzer
begon in 1614 aan een indrukwekkend grafmonument,
dat na zijn dood door zijn zoon werd voltooid.

"Ter ere van de Almachtige God en tot eeuwige
nagedachtenis aan Willem van Nassau, Prins van Oranje,
de Vader des Vaderlands, die het welvaren der Nederlanden
hoger stelde
dan zijn eigen belang en dat der zijnen" Hoog en slank rijst de toren van de Nieuwe Kerk te Delft op.
In het koor van deze kerk bevindt zich het praalgraf
van de Vader des Vaderlands en in de grafkelders eronder
rusten de meeste leden van zijn nageslacht.
De restauratie van dit koor werd aan koningin Wilhelmina
bij haar zilveren regeringsjubileum als nationaal
huldeblijk aangeboden.

woensdag, februari 21, 2007

De jonge Wilhelmina
Wilhelmina als meisje 10 jaar oud, officieus al koningin1880 - 6 September - 1898-
H.M. Wilhelmina Koningin der Nederlanden,

1901 gehuwd met Hertog Hendrik.maandag, februari 19, 2007

zaterdag, februari 17, 2007

Herrijzend Nederland naar Vrede en Welvaart

de vrijheid herwonnen

vrijheid ook voor de ander
10 Mei 1940
5 Mei 1945

prent, ingelijste zakdoek en tegel

'vrijheid onze leus
oranje onze keus'
10 Mei 1940
5 Mei 1945

prent met het wapen
van elke provincie
vijf jaar was alles anders
10 - 14 Mei 1940
Nederland in

oorlogsbrand

vrijdag, februari 16, 2007

1948 - 1973 Koningin Juliana
Hare Majesteit Koningin Juliana In 1973 werden grote familiefeesten gehouden,waarvoor vrienden uit de hele wereld
werden uitgenodigd in het Oude Loo.


donderdag, februari 15, 2007

1898 - W - 1948 met foto van de inhuldiging in 1898

Door het overlijden van haar halfbroer Alexander in 1884 wordt Wilhelmina troonopvolgster,
de voorbereiding op het koningschap staat dan centraal, Emma stelt van minuut tot minuut
het dagprogramma samen, wat door de prinses als onvermijdelijk wordt geaccepteerd.
met ook hier oranjeappeltjes aan de bovenkant van het bordje

woensdag, februari 14, 2007

een oude fotolijst met Koningin JulianaNadat koningin Wilhelmina haar akte van troonsafstand had getekend in het paleis
op de Dam, zei ze in haar toespraak:
" met vertrouwen zie ik uw toekomst tegemoet
onder de zorgende leiding van mijn innig geliefd kind.
Ik acht mij gelukkig met u allen te kunnen uitroepen
"Leve onze Koningin".

zondag, februari 11, 2007

vrijdag, februari 09, 2007

Wilhelmina 1898 - 1948

Wilhelmina leefde van 1880 - 1962. 8 December 1962:
Beatrix neemt met haar ouders en zusjes voorgoed
afscheid van Wilhelmina; allen in het wit gekleed.

Blauwe bordjes Regeerings-jubilea Koningin Wilhelmina


1898 - 1938 "Het Heil des Volks

zij de Hoogste Wet"


1898 - 1923

"Mijn schilt en de betrouwe.....

"Recht door Zee"

donderdag, februari 08, 2007

kruiken rond de troonswisseling in 1980


30 April 1980 doet Koningin Juliana
afstand van de troon op de
leeftijd van 71 jaar.
Koningin Juliana regeert van
1948 tot 1980.
30 April - Koninginnedag
Onder Juliana werd Koninginnedag een
nationale vrije dag.
De belangrijkste verandering van Koningin Beatrix was, dat het volk niet meer naar de Koningin hoefde te komen, maar dat de Oranjes nu met de hele
familie naar ons toe komen.
De inhuldigingen van alle Nederlandse vorsten hebben plaatsgevonden in Amsterdam, in de Nieuwe Kerk:
Soeverein Vorst Willem I op 30 maart 1814 Koning Willem II op 28 oktober 1840 Koning Willem III op 12 mei 1849 Koningin Wilhelmina op 6 september 1898 Koningin Juliana op 6 september 1948 Koningin Beatrix op 30 april 1980

woensdag, februari 07, 2007

lepeltje Koningin Beatrix


een aantal lepeltjes
van Koningin Beatrix

Ook Koningin Beatrix
heeft haar hobby's:
beeldhouwen en
boetseren, verzamelen van moderne kunst.

dinsdag, februari 06, 2007

maandag, februari 05, 2007

Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina

Door haar vriendinnen werd ze tijdens haar studie "Jula" genoemd.

eierdopjes

Koningin Wilhelmina
Gouden Bruidspaar
Prinses Juliana
Prins Bernhard
1937 - 1987
De hobby van Koningin Juliana was toneelspelen.
De stukken werden voor familie en vrienden opgevoerd op paleis Soestdijk.


donderdag, februari 01, 2007

reproductie

Roode heggen op de Veluwe bij maneschijn

Soms ging ze midden in de nacht aan het schilderen
omdat ze het maanlicht zo mooi vond

Koningin Wilhelmina