zondag, juli 29, 2007

de jonge tak

De jonge tak staat er in het
jubileumboek van koningin Wilhelmina.

vrijdag, juli 27, 2007

donderdag, juli 26, 2007

eigen foto van prinjesdag rond 1958

In 1901 woonde prins Hendrik, die in januari van dat jaar met koningin Wilhelmina was getrouwd, de opening van de Staten-Generaal bij. Hij zou dat ieder jaar tot zijn dood in 1934 blijven doen. hoewel ik toen nog lang niet oranjecuriosa spaarde,
toch maar even deze foto er bij
Koningin Wilhelmina ontvangt de Gouden Koets bij haar inhuldiging in 1898, een geschenk van de inwoners van Amsterdam.
zie ook de archievenkoningin Wilhelmina

Het Heil des volks zij de Hoogste Wet
6 September 1898 - 1938


schilderijtje van Hare Majesteit
in zijde

dinsdag, juli 24, 2007

Willem Prins van Oranje-Anna Gravin van Buren


Als leider van de opstand tegen Spanje
zou Willem van Oranje een belangrijke
rol gaan spelen in de Nederlanden.
Toen hij in 1584 te Delft werd vermoord,
kon hij niet, zoals zijn eerste vrouw
Anna van Buren en zoals René van
Chalon en vroegere Nassaus in Breda
worden begraven, omdat deze stad in
handen van de Spanjaarden was.
Willem van Oranje werd daarom bijgezet
in de Nieuwe Kerk te Delft.

maandag, juli 23, 2007

Abdicatie, 4 September 1948

Op 4 September 1948 was het ademloos stil op de overvolle Dam...
Toen de klokken de laatste slag van het middaguur hadden geslagen,
traden de 2 vrouwen hand in hand naar buiten op het balkon.
Koningin Wilhelmina nam het woord en deed mededeling van haar
troonsafstand.
"Leve de Koningin'. Met een prachtig gebaar even hartelijk als manhaftig,
stelde Wilhelmina haar dochter als de nieuwe vorstin aan haar volk voor."Ik dank u lieve moeder,
dat gij mij op deze wijze
hebt ingeleid. Ik voel het
als een groot leed dat wij
uw wijsheid en uw ervaring
en bovenal u zelf voortaan
zullen moeten missen als
onze koningin. Hoe moeilijk
het ook zal zijn hieraan te
moeten wennen, ik weet dat
allen u van harte hun beste
wensen meegeven voor deze
levensperiode, waarin gij als
prinses Wilhelmina onder
ons zult verkeren".
'Koningin Wilhelmina, die met haar abdicatie de titel
"Prinses" aannam, had strikte instructies gegeven dat zij
vanaf dat ogenblik met "Koninklijke Hoogheid"wenste te
worden aangesproken'

donderdag, juli 19, 2007

de Wilhelmina pijpjes bijelkaar

en zo de pijpjes ook bijelkaar gezet.
Koningin Wilhelmina is regeerend vorstin van 1898 - 1948, zij doet in 1948 afstand van de troon, zij wil dan weer Prinses Wilhelmina genoemd worden.

de koninklijke familie ingelijst


woensdag, juli 18, 2007

moeder en dochter in het wit in de rouw.

1934 was een tragisch jaar voor
Prinses Juliana en haar moeder.
Eerst stierf de koningin-moeder Emma,
die altijd erg veel met haar enige
kleindochter had opgetrokken.
Nog diezelfde zomer, terwijl prinses Juliana
op vakantie in Engeland was,
overleed onverwacht ook haar vader.

dinsdag, juli 17, 2007

bekers-bord vaas 25 jarig regerings jubileum koningin Wilhelmina

kruik 1898 - 1923, met ook de oranje bruine tint

ook dit bord heeft de groen-oranjebruine kleur


ook deze vaas en het bordje
er even bijgezet om te laten zien
dat in deze tijd veel werd gemaakt
met de kleuren
groen en oranjebruin

enkele bekers bijelkaar gezet
van het 25 jarig regeringsjubileum
van koningin Wilhelmina.
De regeringsjubilea werden op bijzondere
wijze in de zomerresidentie gevierd.

deze beker is een nieuwe aanwinst in het groen

zie verder de archieven

maandag, juli 16, 2007

Foto Z.K.H. Prins Bernhard Aug. 1939

Twee gelukkige grootmoeders
bij de wieg van Prinses Irene
terwijl Beatrix nieuwsgierig
naar haar nieuwe zusje kijkt,
een tafereeltje dat louter vrede ademt,
vlak voor de tweede wereldoorlog.

zondag, juli 15, 2007

Grootkruis voor prinses Wilhelmina
De eerste officiëlle daad van koningin Juliana

is de plechtigheid op de Sonsbeekweide te

Arnhem, waar zij haar moeder, de

Moeder des Vaderlands, onderscheidde

met het Groot-kruis der Militaire Willemsorde.

Het was de eerste maal, dat deze toekenning

van het Grootkruis voor de troep geschiedde.

zaterdag, juli 14, 2007

Koningin Wilhelmina en Soestdijk

Vergezeld van haar moeder , wandelt de kleine prinses Juliana in 1911
in de zo bekende voortuin.
Het paleis Soestdijk was lange tijd
voor onze vorstin een zomerverblijf.
Ook na de abdicatie bleef een deel van dit
paleis voor prinses Wilhelmina gereserveerd.
twee en een halve gulden

bankbiljet twee en een halve gulden.

donderdag, juli 12, 2007

bloempot 1901

een officieel portret van het Vorstelijk Echtpaar in 1901

bloempot uitgereikt
aan de kinderen van Amsterdam

ter gelegenheid van

het huwelijk van H.M.koningin Wilhelmina

met Z.K.H.Prins Hendrik van Mecklenburg

op 7 Februari 1901

woensdag, juli 11, 2007

bloemendefile

Nadat koning Willem III, Wilhelmina's vader, in 1890 overleed, werd Prinsessendag omgedoopt tot Koninginnedag. Dorpen en steden hingen die dag vol versieringen en voor de kinderen waren er spelletjes. De schooljeugd zong Nederlandse volksliedjes voor de burgemeester. Maar koningin Wilhelmina zélf liet zich in het land niet zien, behalve in 1930, toen ze vijftig werd.

Met de troonsbestijging van Juliana in 1948 veranderde Koninginnedag. Zij wilde zich juist niet afzijdig houden en vierde haar verjaardag op 30 april samen met haar familie, én de bevolking. Het defilé op paleis Soestdijk, waarbij een bonte verzameling Nederlanders langs het bordes liep met bloemen en cadeaus, werd beroemd. Beatrix besloot bij haar troonsbestijging in 1980 dat de verjaardag van haar moeder Koninginnedag zou blijven. Het defilé op Soestdijk werd afgeschaft. In plaats daarvan trekken koningin Beatrix en de koninklijke familie op 30 april zelf het land in.

dinsdag, juli 10, 2007

de jonge bijna Koningin Wilhelmina

In de tuin van het paleis Soestdijk, 16 Juli 1898

paleizen

In 1907 werd symbolisch de eerste steen geplaatst tijdens de tweede Vredesconferentie van Den Haag. De bouw begon enige tijd later en het paleis werd in 1913 opgeleverd en op 28 augustus 1913 officieel geopend door Koningin Wilhelmina, bijgewoond door, onder andere, Andrew Carnegie.
vredespaleis den HaagPaleis Huis ten Bosch in den Haag is sinds 1981 het woonpaleis
van de koningin

Paleis Noordeinde in den Haag is sinds 1984
het werkpaleis van de koningin

in 1959 wordt Drakensteyn eigendom van
Prinses Beatrix, ze trekt er in 1963 in.
Nadat ze koningin wordt verhuist ze in 1981
naar den Haag.
Sindsdien is het in gebruik als buiten- en gastverblijf.
zie verder de archieven

Koninklijk Paleis Amsterdam

Koninklijk Paleis Amsterdam
Het Koninklijk Paleis Amsterdam ligt in het centrum van deze stad. Het wordt meestal ook aangeduid als ‘Paleis op de Dam’. Net als Paleis Huis ten Bosch en Paleis Noordeinde in Den Haag is het Koninklijk Paleis in Amsterdam door het Rijk bij wet aan de Koningin ter beschikking gesteld.

maandag, juli 09, 2007

40 jaar

1898 - 1938
een hechte band bindt Indië en Nederland.
nijverheid en handel - bruggen en wegen.
je maintiendrai

zondag, juli 08, 2007

emaille bord 1898 - 1923

Op dit bord staan de wapens van alle provincies,
H.M. bezocht deze meerdere keren.
In Groningen ontving koningin Wilhelmina haar eerste eredoctoraat,
ter gelegenheid van de Universiteitsfeesten in 1914.
Op de ijsbaan in Leeuwarden worden moeder en dochter omhangen
met het erelint van de Leeuwarder ijsclub op 28 Januari 1917.
Bij het bezoek aan Drente in 1906 - land van heide en turf -,
bezichtigde het koninklijk paar een baggerbak bij Valthermond.
Moeder en dochter bezochten 4 Juni 1921 Staphorst.
In Juni 1921 was er een serenade te water in het dorp met Venetiaanse
inslag, Giethoorn.
In 1935 was ze aanwezig bij de ingebruikneming van de Waalbrug te
Nijmegen. Op 23 Januari 1929 legden 3 generaties Oranje kransen bij het standbeeld
van Jan van Nassau op het Domplein te Urecht.
Op 28 Augustus 1925 was de koningin aanwezig bij een concert in de
Haarlemse St. Bavokerk.
In 1930 maakte ze een rijtoer over de Coolsingel te Rotterdam.
In 1924 bezoekt ze met haar dochter - in Axels kostuum - Terneuzen.
Op 19 Oktober 1928 is de koninklijke familie aanwezig bij het eeuwfeest
van de Academie in de aloude Baronie van Breda.
Op 5 Juli 1927 daalt de koninklijke familie af in een mijn in Limburg.

Dit was even een korte terugblik.

zaterdag, juli 07, 2007

Koningin Wilhelmina - verhaal voor de kinderen -


Er waren eens een Koning en een Koningin,
die een dochtertje hadden.
Dit lijkt nu net het begin van een sprookje: maar nee hoor.
Deze Koning en Koningin hebben werkelijk geleefd en ook
het prinsesje.
Maar dit prinsesje is nu al lang zelf Koningin geworden.
Op 31 Augustus van dit jaar vieren we feest, omdat zij
dan al 50 jaar over ons landje regeert........