zaterdag, mei 30, 2009

W.G. van de Hulst - Den Vaderlandt Ghetrouwe - 1898-1938

boekje van W.G. van de Hulst: ter herinnering aan het veertigjarig
regeringsjubileum van onze koningin.
" Wij zullen het blijven zeggen, - mét den Vader des vaderlands, met onze koningin -
tezamen- in fieren moed:
"Den vaderlandt ghetrouwe
"Blijf ick tot in den doedt"

donderdag, mei 28, 2009

30 April 2009 - koninklijk oranjebiertje - van Apeldoorn

" Dit exclusieve bier is gebrouwen ter gelegenheid van de herdenking
van de honderste geboortedag van prinses Juliana, en het bezoek
van koningin Beatrix 30 April 2009 aan Apeldoorn".

woensdag, mei 27, 2009

plaquette koningin Wilhelmina afkomstig uit Amsterdam


" Het verheugd Amsterdam
schenkt zijnen kinderen,
medailles aan oranjestrikken hangend,
en de buste der koningin dragend,
feestbordjes ter nagedachtenis,
eene versnapering en aan de school
schenkt H.M. een nieuw portret."

dinsdag, mei 26, 2009

Vorstenhuis en Vaderland, gedenkboek voor de Kroning van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina

Leve de Koningin!
"Heil U op den zetel U beschoren,
Door Uw volk gezegend en begroet."
N.Beets

heeft hare grootsche roeping op Koninklijke wijze vervuld Koning Willem 1 landt te Scheveningen
Willem 111 doorwaardt de Boyne voor Dublin
het sneuvelen van Adolf van Nassau

theedoek 1948 - 1980

theedoek uitgegeven bij de troonwisseling Koningin Juliana - Koningin Beatrix

zaterdag, mei 23, 2009

drie vorstinnen in de oud-Hollandsche ar


Prinses Juliana - koningin Juliana; "en toen de Aprilmaand ten einde liep,
was alles gereed het Oranje-kind te ontvangen, alle winkels hadden een toepasselijke
étalage met alles Oranje.
Om zeven uur 's morgens, 30 April 1909, ging de deur open van het journalisten
vertrek in het Koninklijk Paleis- een Prinses-
The loveliest old lady of Europe - koningin Emma

koningin Wilhelmina - Gij zijt, Vorstin, in alles Vrouw gebleven -

donderdag, mei 21, 2009

foto Benelux Press -gezin koningin Beatrix en Prins Claus-

Z.K.H. Prins Willem-Alexander
H.M. Koningin Beatrix
Z.K.H. Prins Claus
Z.K.H. Prins Constantijn
Z.K.H. Prins Johan Friso uit de kalender van 2001- Ons Oranjehuis-

woensdag, mei 20, 2009

plaquette -Juliana Koningin der Nederlanden-met de initialen-WVH-

Deze plaquette van koningin Juliana
zou afkomstig zijn van het schip
de Willem Ruys, dit schip had aanvankelijk
een lijndienst op Indonesië.
Een reis met de Willem Ruys betekende vaak het einde van een tijdperk, vertrek als repatriant uit Nederlandsch-Indië/Indonesië.
Na een kaping is het vervolgens na een brand gezonken
in 1994, bij de sloop zou deze plaquette
te voorschijn zijn gekomen.

Het schip werd 1 juli 1946 gedoopt en deze
plaquette zou een geschenk zijn van
Koningin Juliana
Het werd in 1959 verbouwd tot cruiseschip en zes jaar later verkocht aan een Italiaanse rederij. In 1994 verdween het onder zijn nieuwe naam de Achille Lauro als een aftandse schuit in de golven van de Indische oceaan.

dinsdag, mei 19, 2009

Koningin Emma als regentes


In Oktober 1890 ging de gezondheidstoestand
van koning Willem 111 hard achteruit.
Op 8 december legde koningin Emma
de eed af als regentes en voogdes.

100 jaar Oranje-Vorstinnen - brochure 1880-1980

1890-1898. Koningin Emma regentes
1890-1948. Koningin Wilhelmina
1948-1980. Koningin Juliana.
1980- heden. Koningin Beatrix.


Zo was er een reizende fototentoonstelling
met portretfoto's van de Koninginnen
Emma, Wilhelmina en Juliana, een
initiatief van de Confederatie van
Oranjeverenigingen in Nederland.
Van stadhouderschap
naar koningschap.

maandag, mei 18, 2009

4 oude foto's uit - ons Koninklijk gezin -

Prinses Juliana in den verlovingstijd
Prins Hendrik in het Roode Kruis Koningin der Barmhartigheid, Koningin Wilhelmina-In 'sLevens bloei-

zondag, mei 17, 2009

Jong Oranje - Elsevier - April 2009

Oranje's waren eens zeldzaam, koningin Emma en koningin Wilhelmina hadden
beiden maar één dochter. koningin Juliana en Prins Bernhard kregen vier dochters,
veertien kleinkinderen en 21 achterkleinkinderen.
Wie zijn ze allemaal, het is te lezen in Elsevier, maar ook een leuke puzzel voor de lezer.

een enkele Wilhelmina beker en een stukje uit "De blijde toekomst"'t Vaartuig wendt opnieuw den steven
En het anker werd gelicht.
Om de "Goede Hoop"gedreven,
Wenkt het ruime vergezicht.
't Blijve als in den beginne,
d'Oude wimpel, die men hijsch'.
Op de brug de landvorstinne,
Dan : wie zee houdt, wint de reis."
bij het 40 jarig regeringsjubileum
van koningin Wilhelmina
Eigenlijk hetzelfde als vroeger:
"Zeker, het uitzicht aan den einder is niet overal helder.
De internationale verwikkelingen zijn vele en vragen
offers voor de zorg van eigen veiligheid. Er is gebrek aan werk en de economische omstandigheden zijn moelijk."
dit werd geschreven in 1938

zaterdag, mei 16, 2009

felicitatie kaartje voor H.K.H. Prinses Máxima

Verjaardag Prinses Máxima, 17 mei 2009
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden viert op zondag 17 mei 2009 haar 38ste verjaardag, onze hartelijke gelukwensen!

vrijdag, mei 15, 2009

tegel Irene en bordje't Is Oranje 't Blijft Oranje! -1939- van- Rotterdamsch Vrouwen comite-.

Irene Emma Elisabeth van Oranje-Nassau van Lippe-Biesterfeld,geboren 5 Augustus 1939.

In 1964 zag Prinses Irene af van evt. troonopvolging, ze trouwde met
Carlos Hugo van Bourbon Parma, waarvan ze in 1981 is gescheiden.
In 2000 was ze betrokken bij de oprichting van de
Stichting Lippe-Biesterveld Natuur college.
Prinses Irene tekent het gastenalbum bij een soiree - 7 Maart 1960-.
Altijd en overal was Irene een charmante
verschijning.


in hun toevluchtsoord in Canada

donderdag, mei 14, 2009

ansicht- Ter herinnering aan Neerlands Onafhankelijkheid 1813-1913, met tekst

de teksten op de ansicht:
aankomst van den Prins van Oranje Scheveningen.
Graaf van Hogendorp
Graaf van Limburg Stirum
Graaf van de Duijn van Maasdam.
Willem 1 koning der Nederlanden-Wilhelmina koningin der Nederlanden.
Z.K.H. de Prins van Oranje beëedigt de constitutie Amsterdam 30 Maart 1814
Plechtige inhuldiging H.M. koningin Wilhelmina Amsterdam 6 Sept. 1898

huisvlijt- Nederland weer vrij, met de W op de oranjevlag-

geschilderd op hout, met een diep rood-wit-blauwe vlag en de oranjevlag
met de W van Wilhelmina er op-.

ansicht- De forsche eik, die wel buigt, maar nimmer breekt-

afbeeldingen op de eik: koningin Wilhelmina, Prinses Juliana, Prins Bernhard
en de drie Prinsesjes.

woensdag, mei 13, 2009

Omslag van:- in naam van oranje-, inhuldiging van H.M.koningin in Amsterdam 6 Sept. 1898


1 - Inhuldiging van H.M. Koningin in Amsterdam.
Wandeltocht naar de Nieuwe Kerk.
2 -Tocht met de Gouden Koets ter gelegenheid der Huwelijksplechtigheid
van H.M. Koningin Wilhelmina en Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden. 7 Febr. 1901
3 - Het Vorstelijk Gezelschap bij de Gala-Soiree in het concertgebouw te Amsterdam,
7 Maart 1901.
4 - Bezoek van H.M. Koningin Wilhelmina aan de Frans-Hals-feesten te Haarlem,
14 Juni 1900.
5 - H.M. Koningin Wilhelmina woont de leger-revue bij op de Renkummerheide,
Sept 1898.
6 - Plechtige inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
6 Sept. 1898.
7 - Plechtige uitreiking der Eeretekenen door H.M. koningin Wilhelmina op het
Malieveld te den Haag, 1895
8 - Plechtige Huwelijksinzegening van H.m.Koningin Wilhelmina en Z.K.H. Prins Hendrik
in de Grote Kerk te den Haag, 7 Febr. 1901.

maandag, mei 11, 2009

10 gulden koningin Wilhelmina- met loshangend haar- lepeltje met loshangend haar er even bijgezet om te vergelijken" Wilhelmina Koninginne
Neerlands roem en eigendom
't Volk vereert U, 't volk bemint U
Brengt U hulde en juicht alom".

Het levensdoel der koningin is :
Moeders voorbeeld na te volgen.
Koningin-Regentesse Emma en
Koningin Wilhelmina hadden elkaar
zeer lief.

zondag, mei 10, 2009