donderdag, juli 15, 2010

Beker Keramiekmuseum Princessehof t.g.v.4 eeuwen Oranje-Nassau op keramiek
Beker met de vorstinnen Emma, Wilhelmina, Juliana, Beatrix en prinses Máxima
afgebeeld; Het oudste portret is dat van Maria Louise van Hessen Kassel, moeder van
Prins Willem de vierde en stammoeder van ons vorstenhuis.

maandag, juli 05, 2010

eerste dag enveloppe 1944-1994 Market Garden_ en thank you Marshal


Market Garden was een geallieerd offensief in September 1944.
Het Marshall plan was een omvangrijk materieel hulpplan dat 3 jaar na de tweede wereld
oorlog in werking trad.