donderdag, april 30, 2009

de veel belovende koninginnedag 2009 plotseling geëindigd in een groot verdriet

En een intens aangeslagen, verdrietige koningin sprak: na de doelgerichte actie,

Heden heeft Hare Majesteit de Koningin het volgende meegedeeld:
"Wat begonnen is als een prachtige dag is geëindigd in een vreselijk drama, wat ons allen heel diep heeft geschokt. Mensen die er dichtbij hebben gestaan, die het hebben zien gebeuren op televisie, allen die het meebeleefd hebben, zullen met verbijstering en ongeloof gekeken hebben. Wij zijn sprakeloos dat zoiets vreselijks heeft kunnen gebeuren. Mijn familie, maar ik denk ook allen in het land, leven van harte mee met de slachtoffers, met hun familie en vrienden en met allen die door dit ongeluk diep geraakt zijn."
30 april 2009
Als een donderslag bij heldere hemel, plotseling verbijstering!
We leven oprecht mee met de koninklijke familie, de familie van de nabestaanden, de slachtoffers!

woensdag, april 29, 2009

2 oudere plaatjes van de koninklijke familie op het bordes.


Prinses Juliana en Prins Bernhard met kinderen en kleinkinderen op het
bordes van Soestdijk op 31 Mei 1980, een maand na de abdicatie.
Prinses Wilhelmina brengt op 5 Mei 1960 in de tuin van Het Loo
een drie-werf-hoera uit op koningin Juliana en Prins Bernhard.
( overgenomen uit dagblad Trouw 29 April 2009)

dinsdag, april 28, 2009

bordje Nederland vrij na 5 jaren onderdrukking

"Zon van Oranje, symbool van de vrijheid,
Giet weer uw stralenover ons uit.
Licht in de harten van vrede en blijheid
Is wat uw schijnsel voor allen beduidt".
uit Geuzenliedboek 1940-1945

maandag, april 27, 2009

klein artikel Koninginnedag 2009


Koninginnedag 2009


Begonnen als Prinsesse-dag op de vijfde verjaardag van Prinses Wilhelmina,
voortgezet als koninginnedag op 31 Augustus, de verjaardag van koningin Wilhelmina,
werd in 1949 deze feestdag gevierd op 30 April, de verjaardag van koningin Juliana en
viert koningin Beatrix ook op 30 April haar verjaardag.
Dit jaar zal H.M. de koningin een bezoek brengen aan Apeldoorn, zeg maar ‘Koninklijk Apeldoorn’.
Nu in 2009 wordt ook de 100ste geboortedag van Prinses Juliana herdacht:
“al is Juliaantje nog zo klein, hoezee!
“toch zal ze ons vorstinnetje zijn, hoezee”, zong men op de straat.
Bij de doop van prinses Juliana op 8 Juni zongen koningin Wilhelmina en
Prins Hendrik-temidden van hun volk gezeten- van harte de slotzang mee:
“Die gunst heeft God Zijn volk bewezen
opdat het altoos Hem zou vrezen”….
Het verlangen van Prinses Juliana was om gewoon te zijn:
“the gift to be simple” zong haar dochter Christina bij haar uitvaart.
Ze hoopte op vrede.
Deze symboliek vinden we terug in de naam- Beatrix, zij die gelukkig maakt-
en Irene, Vrede.
Koningin Beatrix heeft eens in een interview gezegd:
“In de geschiedenis vindt het leven zijn continuïteit; herdenken houdt ons
betrokken bij het verleden, door de generaties heen.”
Zo gedenken we de 100ste geboortedag van Koningin Juliana.
De Paasboodschap van koningin Wilhelmina op 19 April 1941 voor radio Oranje
luidde: “Christus ‘ledige graf spreekt door alle tijden heen”.
Zo kijk ik even vooruit naar 4 en 5 Mei, Koningin Wilhelmina sprak:
“vervuld met diepen eerbied en bewondering breng ik u allen hulde voor uw verzet”.
In de proclamatie van 11 Mei 1945 sprak ze:
“Dat Gods Zegen op u allen ruste,
Nederland herrijst. Leve het Vaderland.”
Wij wensen H.M. de koningin en Haar Familie een fijne koninginnedag
met de bede: “behoed hen, doe hen hopen”.

Trudie van der Laan Wigbolduszondag, april 26, 2009

kaartje voor Prof. mr. Pieter van Vollenhove 70 jaar


Hartelijke gelukwensen, voor u en de gehele familie!

27 April 2009 - een kaartje voor de jarige Prins van Oranje -

extra editie van het Utrechts Nieuwsblad ondanks het tamelijk al later uur,

Op 27 April 1967 komt de Prins om 3 minuten voor acht 's avonds via
een keizersnede ter wereld: Willem-Alexander Claus George Ferdinand geheten.
Vier maanden later wordt het prinsje gedoopt in de Sint-Jacobs kerk te den Haag,
Het prinsje draagt de doopjurk uit 1880 waarin ook Wilhelmina is gedoopt.

Onze hartelijke gelukwensen met uw 42ste verjaardag, voor u en uw gezin al het goede!

zaterdag, april 25, 2009

vrijdag, april 24, 2009

speld uitgegeven in Nederlands-Indië koningin Wilhelmina

deze speld is uitgegeven in Nederlands-Indië ter gelegenheid
van haar 50 jarig regeringsjubileum in 1948.

woensdag, april 22, 2009

Zilveren Bedelarmband, gemaakt in 1946, met 2 maal portretten van Wilhelmina-Juliana-Bernhard-Beatrix-Irene
zilveren lepeltjes met het portret van koningin Juliana en Prins Bernhard

kleurrijk bordje H.M. koningin Wilhelmina 1898 - 1923

" In 1923 werd het zilveren regeeringsjubileum van onze koningin
dankbaar en met groote feestelijkheden herdacht.
En toch over die Septemberfeesten hingen schaduwen.
Daar waren zorgen voor den komende neergang der welvaart en de troonopvolging,
Juliana was eenig kind gebleven."

dinsdag, april 21, 2009

oranje gekleurd vaasje 8 September 1936

Slechts enkele maanden na de eerste kennismaking wordt de verloving
bekend gemaakt; een uitbundig feest breekt los.
Ook de moeder en de broer van Prins Bernhard zijn aanwezig.
Het defilé duurt van 5 uur 's middags tot 8 uur 's avonds.

maandag, april 20, 2009

zaterdag, april 18, 2009

vrijdag, april 17, 2009

gebroken vleugels - onsterfelijke ROEM -10 Mei 1940

" Zij waren trots het Vaderland te dienen,
- wat is gevaar in hun vereend geval? -
Hun liefde was hun schild ende betrouwen
maar twee en zeventig is hun getal"
Anoniem Nederlands Liedboek

donderdag, april 16, 2009

twee briefopeners van Willem de Zwijger en Juliana van Stolberg

Vanwege het herdenkingsjaar van Juliana dit bord er bij gezet,
van Gravin tot Koningin, Juliana van Stolberg-koningin Juliana


Juliana van Stolberg - 1506-1580 -, was de echtgenote
van Willem van Nassau en moeder van Prins Willem van Oranje.
Willem van Nassau, bijgenaamd "De Rijke"leefde van 1487 tot 1559.

Willem 1 leefde van 1533 tot 1584
Prins Willem van Oranje is in die tijd een van de rijkste
en machtigste edelen, de lieveling van Karel de Vijfde.
De ellende begint bij de opvolger Filips 11.
Godsdienst vrijheid stond bij Willem van Oranje hoog
in het vaandel, zelf katholiek gedoopt, Luthers opgevoed,
daarna weer katholiek en protestants gestorven.

zie ook de archieven


woensdag, april 15, 2009

mandje met oranjeappeltjes als eerbetoon aan Prinses Juliana 1909-2009
Prinses Juliana woonde in Paleis Soestdijk van 1937 tot aan haar dood in 2004.

enkele vingerhoedjes en een mandje met oranjeappeltjes
als eerbetoon aan Prinses Juliana

zaterdag, april 11, 2009

penning aan weerszijden- koningin Regentes Emma en koningin Wilhelmina


Acht jaren lang heeft de Koningin-Regentes
in Wilhelmina's naam geregeerd.
Het is een tijd van welvaart en rust en zegen
geweest.
"Zij, die het lieve Koningskind en het trouwe
Nederlandsche volk zoo innig beminde, verklaarde
voor het gansche volk:
"Ik zweer trouw aan de Koningin.
Ik zweer, al de plichten die de Voogdij mij
oplegt, heilig te vervullen en mij er byzonder
op te zullen toeleggen om de Koningin
gehechtheid aan de Grondwet en liefde
tot Haar volk in te boezemen."


vrijdag, april 10, 2009

10 April 2009 - Prinses Ariane is jarig -.


Ariane Wilhelmina Máxima Ines wordt op 10 april 2007 geboren als derde kind van Prins Willem-Alexander en Prinses Máxima. De Prinses komt ter wereld in het Bronovo Ziekenhuis te Den Haag. Ariane is geboren als Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau. Zij heeft twee zusjes, Prinses Catharina-Amalia, geboren op 7 december 2003, en Prinses Alexia, geboren op 26 juni 2005.
De Prinses is vierde in de lijn van troonopvolging na de Prins van Oranje en de Prinsessen Catharina-Amalia en Alexia.

Onze hartelijke gelukwensen!! zie de archieven Juni 2007