zondag, november 30, 2008

zaterdag, november 29, 2008

portretjes koninginnen van Nederland op een bord

t.g.v.de inhuldiging van koningin Beatrix
Queen of the Netherlands Queen Emma - 1890 - 1898, Queen Wilhelmina- 1898- 1948, Queen Juliana - 1948 - 1980, Queen Beatrix - 1980-

vrijdag, november 28, 2008

de jonge koningin Beatrix


rood-wit-blauw vaas; postzegeltafereeltje Beatrix en Claus 1966-1991
boekenlegger koninginnedag 1992 en glas


speldje prinses Beatrix en Prins Claus

woensdag, november 26, 2008

maandag, november 24, 2008

suikerlepel met portret Wilhelmina en Juliana- 10 jaar bevrijding-

foto van "fotogravin".


5 Mei 1945-1955, suikerlepel met het portret van
Wilhelmina en Juliana op een blauwe achtergrond.
Nederland en Oranje


In de zomer van 1940 , waarin alles verloren scheen,

toonde Wilhelmina geen moment twijfel:

"Ik wek mijn landgenoten in het vaderland en overal

waar zij zich bevinden, op om, te blijven vertrouwen in de eindoverwinnig"-Radio Oranje"

zaterdag, november 22, 2008

Een gebeurtenis, die blij maakt- 31 Januari 1938- geboorte-acte

Heden, den eersten Februari negentien honderd acht en dertig heeft
Zijne Koninklijke Hoogheid..........., oud zes en twintig jaren, wonende te Baarn,
aan mij , ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Baarn,
jonkheer Gerlach Cornelis Joannes van Reenen, burgemeester van Baarn,
verklaard dat op Maandag den een en dertigsten Januari negentien honderd
acht en dertig, des voormiddags te negen uur zeven en veertig minuten, Hem en
Zijner Gemalinne, Harer Koninklijke Hoogheid........
mede wonende te Baarn, in het Koninklijk Paleis, gelegen aan den Amsterdamschen
Straatweg, nummer een, binnen deze gemeente,eene dochter is geboren, genaamd:
Beatrix Wilhelmina Armgard........


"Nooit had mij iets kunnen weerhouden alle delen van het programma mee te maken,
waren het niet op zich verheugende gezondheidsredenen geweest, die u zeker
wilt verstaan en billijken", zegt prinses Juliana op 15 Juni 1937 voor de radio.
Ze is zwanger.
Op een moderne manier heeft prinses Juliana het nieuws aan het volk bekend
gemaakt
"De Prinses sprak tot ons allen".

H.M. Juliana kalender 1949

10 Augustus 1946
H.K.H. Prinses Juliana opent als voorzitster de eerste grote landdagvan het
Nederlandse Rode Kruis op Engelenburg te Brummen

vrijdag, november 21, 2008

2 borden - het gouden huwelijk J.B.-


1937 - 1987, Juliana en Bernhard 50 jaar getrouwd.
50 jaar samen lief en leed gedeeld.
Prinses en in 1948 koningin Juliana heeft naast mooie dingen ook veel te
verwerken gekregen, 5 jaar alleen in Canada, de paleiscrisis; maar er
werden 4 oranje prinsessen geboren.
zie ook de archieven o.a. Juli 2007

woensdag, november 19, 2008

H.M.koningin Wilhelmina in het jaar der inhuldigingKoningin Wilhelmina werd op 6 September 1898 in de Nieuwe Kerk te
Amsterdam ingehuldigd in de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal.
"Niet altijd was zonnig en licht Uw leven,
Majesteit, en niet altijd steeg Uw pad
Langs bloemenvelden en beschaduwde dreven:
Met Uw volkhebt g'Uw deel aan 't leed gehad"
uit het gedenkboek-50 jaren-.

dinsdag, november 18, 2008

1898-1938-oranje-bord Koningin Wilhelmina

Het Vaderland Getrouwe
regeringsjubileum Wilhelmina Koningin der Nederlanden

vrijdag, november 14, 2008

foto van het gezin J&B, duikt weer op, maar.....


bord met rood-wit- blauwe rand koningin Wilhelmina-Prins Hendrik

Wilhelmina (1880-1962) en Hendrik van Mecklenburg-Schwerin(1876-1934)
zie ook de gelijksoortige bordjes, maar dan zonder rood-wit -blauwe rand

geborduurde doek 1945

1945: Hollands vlag Je bent mijn glorie
Ick sal handhaven
Deze doek is geborduurd in de Meidagen van 1945 op het landgoed Rheebruggen
in Drenthe.

dinsdag, november 11, 2008

Oranje bevrijdings vaasje 1945

oranje vaasje - oranjeappeltje -
A.D. Copier 1945

doek in lijst ter herinnering aan de troonsbestijging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina


De jonge koningin Wilhelmina
in een nieuwe lijst gezet;
Koning Willem 111 - Koningin Weduwe Emma, Wilhelmina Koningin der Nederlanden
31 Augustus 1898
van links naar rechts boven het wapen van:Noord Holland-Noord Brabant-Zuid Holland-Zeeland-Friesland-Groningen-Limburg-Drenthe-Overijssel-Utrecht-Gelderland.

dinsdag, november 04, 2008

enkele ansichten met koninklijk speelgoed


enkele ansichten met koninklijk speelgoed,
dit i.v.m. de tentoonstelling- speelgoed op het Loo.

zaterdag, november 01, 2008

penning Beatrix Koningin der Nederlanden

Beatrix legt de eed af tijdens haar inhuldiging als koningin in de Nieuwe Kerk
te Amsterdam, 30 April 1980
Op de achterkant staat:


" ter herinnering


aan de inhuldiging


te Amsterdam


30 April


1980"