vrijdag, oktober 30, 2009

foto Wilhelmina December 1900

In 1900 is koningin Wilhelmina de enig
overgeblevene uit het geslacht
Oranje-Nassau in Nederland.
Zij is op 31 Augustus 1880 geboren
uit het tweede huwelijk van koning Willem 111
en Emma van Waldeck-Pyrmont.
Wanneer haar vader in 1890 overlijdt
treedt koningin Emma op als regentes.
Op 6 September 1898 wordt koningin
Wilhelmina ingehuldigd.

donderdag, oktober 29, 2009

dinsdag, oktober 27, 2009

Prinses Beatrix als voorzitster van het Comité Nationale Herdenking 1813-1963

glas 150 jaren Koninkrijk
In December 1963 viel de herdenking 150-jaar Koninkrijk.
In den Haag hield prinses Beatrix als voorzitster van het
Nationaal Comité Nationale Herdenking 1813-1963, een rede
onderstaande beker er even bijgezet van 1813-1913
vrijdag, oktober 23, 2009

Eedsaflegging door Koningin Beatrix

"Ik zweer aan het Nederlandse volk, dat ik de Grondwet steeds zal onderhouden....".
Net als haar voorgangers heeft de Koningin zelf een armstoel voor haar inhuldiging
uitgekozen, in dit geval bekleed met een stof voorzien van het Nederlandse wapen,
dat tevens haar wapen is.

30 April 1980 - kristallen karaf -.


Het is 30 April 1980 10.06 als Prinses Beatrix officieel Koningin Beatrix wordt.
In de Nieuwe Kerk wordt de vorstin , gekleed in de rode koningsmantel met
hermelijn ceremonieel ingehuldigd.woensdag, oktober 21, 2009

Oranjes terugkeer in .....1813
Het driemanschap- G.K. van Hogendorp, A. van der Duyn van Maasdam, Graaf
L. van Limburg Stirum- zij stelden een Proclamatie op -20 November 1813-.
30 November 1813: de Prins van Oranje landt te Scheveningen
De krant in den Haag vertolkte de algemeene vreugde in een stuk,dat door
van Hogendorp was geschreven:
" Oranje Boven! Holland is vrij.
De zee is open, de koophandel herleeft.
De Regeering roept den Prins uit tot hooge overheid.
Wij voegen ons bij de bondgenooten.
En dwingen den vijand tot vrede
Elk dankt God
De oude tijden komen weerom
Oranje Boven!"


zie ook de archieven Sept.2006
zondag, oktober 18, 2009

uit:" Oranje Overwint! " : 1939-1940

Prinsjesdag 1939. De Koningin verlaat de Ridderzaal, terwijl Mariniers
het saluut brengen. Op 30 April 1940, den verjaardag van Prinses Juliana, maakte het prinselijk gezin
een rijtoer door den Haag. Nóg was het vrede, maar enkele dagen later zou de storm
losbarsten.
Bekendmaking
Sterke Duitsche troepeneenheden hebben de stad omsingeld
Ieder weerstand heeft geen zin meer, Duitschland vecht niet tegen uw land,
maar tegen Engeland. Alleen maar gedwongen, in 't vervolg van dezen strijd,
heeft het Duitsche leger in uw land moeten binnendringen.
Het Duitsche leger beschermt leven en eigendom van ieder vredelievend burger
Maar de Duitsche troepen zullen iedere gewelddadigheid door de bevolking
begaan, met den dood toestraffen.
Ieder burger is verplicht zijne bezigheden na te gaan,
aldus dient hij de belangen van zijn eigen volk.

vrijdag, oktober 16, 2009

Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik in Friesland 25-27 Sept. 1905


De Koningin laat het Fries kostuum, van roomkleurig damast speciaal voor dit bezoek maken; tijdens haar eerste bezoek aan Friesland in 1892, had Wilhelmina de muts, het schort, de tipdoek en de gouden juwelen, waaronder de gouden voorhoofdsnaald met diamanten en de zwartfluwelen tas met gouden beugel al als kado gekregen. ( uit: koninklijk fotoalbum )

woensdag, oktober 14, 2009

Koninklijke foto's van weleer als een sprookje
En zo zien wij in Holland graag "het sprookje",
maar hoge bomen vangen ook véél wind!

dinsdag, oktober 13, 2009

de Kroonprins en Kroonprinsesjes in de tijd

Prinses Amalia 2003 Prins Willem-Alexander 1967


Prinses Beatrix 1938


Prinses
Juliana
1909

maandag, oktober 12, 2009

Koninklijke Echtelieden op borden door de tijd


Koninklijke Echtelieden op borden,
zie bij het volgende plaatje de
Koninklijke Hoogheden op een glas:
zo veranderen ook de oranje curiosa
van uiterlijk in de tijd.

de koninklijke echtparen op een glas bijelkaar gezet

Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta


Beatrix en Claus van Amsberg Juliana en Bernhard van Lippe-Biesterfeld


Wilhelmina en Hendrik van Mecklenburg-Schwerin

zondag, oktober 11, 2009

Koningin Emma en haar enige broer op de boulevard te Scheveningen

Koningin Emma werd 2 Augustus 1858 geboren te Arolsen,
ze was regentes van 1890 tot 1898.
December 1923
donderdag, oktober 08, 2009

Oranje Boven- bordje Wilhelmina 1898 - 1923- 6 SeptemberOfficieel portret ter gelegenheid van haar 25 jarig regeringsjubileumreactie op de Oranje "affairetjes"- uiteindelijk moet het om het volk gaan-.

de rol van de koning binnen het Nederlandse staatsbestel moet blijven, aldus de premier.
Het is een andere tijd dan de tijd van koningin Wilhelmina, toch kan men ook uit de
geschiedenis soms weer even iets ophalen, zoals uit het onderstaande boekje:

"Uit het boekje:- Gezegend en tot Zegen"
Het gezin van H.M. de Koningin is een echt
eenvoudig Hollandsch gezin; H.M. is gewoon vroeg
op te staan en om half negen huiselijk het ontbijt
te gebruiken. In den middag ontvangt H.M. gezanten en
andere Hooge Heren...".

Dit was in 1926, in de tijd van koningin Wilhelmina, gelukkig nu
een andere tijd, maar soms kan men nog wat uit de geschiedenis
leren: het was koningin Emma, die Wilhelmina leerde te leven
voor het Nederlandsche volk"
De Prins van Oranje is wel de toekomstige Koning der Nederlanden

woensdag, oktober 07, 2009

originele fotokaarten Deutman den Haag - Prinses Juliana -

fotokaarten, origineel Deutman den Haag


H.K.H. Prinses Juliana
Op 1 Mei werd het pasgeboren Prinsesje
ingeschreven in de registers van den
Burgelijken Stand.
"Ik ben zoo hartelijk verheugd", zei
de Vader ontroerd.


1940-1950
Xde Anjerdag - 29 Juni -
Prins Bernhard Fonds
voor
Wetenschap, Kunst, Volksontwikkeling,
Jeugdarbeid en Culturele betrekkingen
met Overzeese Gebieden en Buitenland
Tua Res Agitur
( het gaat om Uw zaak).
Foto M.C.Meiboom van het gehele koninklijke gezin koningin Juliana en Prins Bernhard met
de Prinsessen- Beatrix-Irene-Margriet en Marijke-.