dinsdag, maart 31, 2009

Oranjelied bij de troonsbestijging van Koningin Wilhelmina

"Dat Wilhelmina leev',
Dat God Haar zegen geev'
En heil bereid!
Vast sta haar aardsche troon,
Volksliefde zij haar loon,
En eens sier ' Haar de kroon
Der Heerlijkheid".

vrijdag, maart 27, 2009

Paleis Soestdijk op een bordje afgebeeld

De gehele koninklijke familie was 30 April 1969 op het bordes van
paleis Soestdijk present bij het jaarlijkse defilé, op de foto de gelukwensen
van een groep in kleurige kledij gestoken Surinaamse vrouwen.
Voor veel Nederlanders is geen ander koninklijk verblijf zo verbonden
met het huis van Oranje als paleis Soestdijk, tijdens de regeringsperiode
van koningin Juliana- 1948-1980- is deze 300 jaar oude Oranje-residentie
het toneel geweest van gebeurtenissen in en rond de koninklijke familie.
De geschiedenis van het paleis begon in 1650, het buitenverblijf werd 24 jaar
later verkocht aan prins Willem111
woensdag, maart 25, 2009

bord 30 April 1980

"Lieve Moeder, vandaag is uw geboortedag. Uit diepe, diepe dankbaarheid
voor alles wat wij van u ontvangen, zal deze dag - ook in de toekomst -
verbonden blijven met uw wijsheid, uw medeleven, uw moederliefde, want
deze dag zal blijven: Koninginnedag!"

dinsdag, maart 24, 2009

bord "Maer Godt sal my regeren..".gouden regerings jubileum koningin Wilhelmina

Moeder des Vaderlands
1898 6-9 1948
In die halve eeuw hebben Vorstin en Land tezamen heel wat meegemaakt,
veel geluk en veel leed; Zij kon echter, door alles heen, zichzelve gelijk blijven".
Een vrome, diep gelovige vorstin was ze.
In Haar radiorede waarbij zij de troonsafstand in September aankondigde
zei ze "De mens wikt, God beschikt".

maandag, maart 23, 2009

ansicht-d'allereersten feestdag van 't Prinsesje Beatrix

ansicht gedateerd: 31 Januari 1939, Prinses Beatrix 1 jaar oud, op schoot bij haar
moeder, prinses Juliana;
met gedicht van Annie de Hoog-Nooij ;
op de ansicht onder, het prinsesje op vakantie in
Grindelwald (Zw )- 21 Februari 1939- zie ook de archieven.

Begin 1942 als prinses Beatrix 4 jaar wordt zoekt Prins Bernhard haar op in Ottawa, het volgende gedicht doet dan de ronde: "Geen Nederlandse toren, geen woning is bevlagd, Maar toch wordt de geboorte van Beatrix herdacht. Al schallen geen trompetten op straat, op markt, op plein, toch zullen in veel huizen Oranjelied'ren zijn."

vrijdag, maart 20, 2009

1936 en 1937 de verloving en het huwelijk van Prinses Juliana

lepeltje 7 Januari 1937 met portret en wapen


1936. Prinses Juliana en Prins Bernhard poseren op hun verlovingsdag
8 September op Paleis Noordeinde in den Haag, ook aanwezig zijn:
Armgard, de moeder van Bernhard en Aschwin de broer van de Prins
zie ook de vele archieven van dit huwelijk

dinsdag, maart 17, 2009

beschilderd glas- koningin Wilhelmina 25 jaar vorstin

regeerings jubileum 1898 - 1923, oranjebloemen sieren de achterkant.
Er stond haar toen nog een zware tijd te wachten.

Prinsesje Juliana met de strik in het haar op een kopje

Juliaantje afgebeeld op een kopje, zie de foto hieronder geplaatst

maandag, maart 16, 2009

Prinses Juliana 1916- 1917


1916: Een 7 jaar oude prinses, gekleed
volgens de laatste mode.
1917: Prinses Juliana krijgt les in een
klein klasje op de lagere school,
met als juf Mevr. Van de Reijden

de Haagsche Courant schaaltjes met Koningin Juliana en Koningin Beatrix

Koningin Juliana, Prins Bernhard en haar kleinkinderen
maken een rijtoer in een rijtuig bij de viering van het zilveren
regeringsjubileum van de koningin September 1973- Koningin Juliana 25 jaar koningin, ze hechtte veel aan het recht op
informatie en sprak wekelijks in den Haag met kabinetsleden.
Het schaaltje met de jonge koningin Beatrix er even bijgezet.
1980: op het balkon van het Koninklijk Paleis op de Dam
maakt koningin Juliana aan het "volk" bekend dat zij een stapje terugdoet en dat
Beatrix de nieuwe koningin van Nederland wordt.
Juliana is dan 32 jaar koningin geweest
zie de archieven

zaterdag, maart 14, 2009

foto "Juliaantje" met hond, de strik in het haar

"Hoe spreek je dan?" vraagt Juliaantje
" Om zeven uur 's morgen , 30 April 1909 ging de deur open van het journalisten
-vertreke in het Koninklijk Paleis. De secretaris der Koningin verscheen.
Mijne Heren, ik kan u mededeelen dat er een prinses is geboren:
Een Prinses.....eine Prinzessin...... une Princesse...a Princes!!

vrijdag, maart 13, 2009

7 Januari 1937 bord en penning Juliana-Bernhard


penning van het gemeentebestuur van Amsterdam
aan de scholieren van Amsterdam

Koningin Wilhelmina als kunstenares- litho sneeuwlandschap in oude lijst-

W 1932 - sneeuwlandschap-,druk "Vada" Wageningen
cliché'sNauta en Haagen Amsterdam
Koningin Wilhelmina was een zeer gelovige vrouw en een groot liefhebber van de natuur. Omdat zij zich het meeste verbonden voelde met het hogere als ze buiten was, schilderde en tekende ze voornamelijk landschappen.
Zij kreeg o.a. les van Louis van Soest, die ook bekend is door zijn winterlandschappen.

zie ook de andere reproducties 6 Maart 2009
Op Paleis het Loo zijn ongeveer 100 schilderijen en tekeningen van haar hand opgeslagen.

donderdag, maart 12, 2009

beker koningin Wilhelmina met prinsesje Juliana

Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik zorgen er voor dat er regelmatig
nieuwe foto's van het Prinsesje in omloop komen. In diverse gevallen is
de koningin de maakster er van.
Op haar zesde verjaardag gaat Juliana met al haar poppen op de foto.
Ook dieren nemen een grote plaats in het leven van het prinsesje in,
evenals bloemen.

voor de aardigheid het 'popje' Juliana er weer even bij gezet met de strik in het haar- zie ook 20 Sept. 2008-

dinsdag, maart 10, 2009

de oranje boom als symbool van het huis van Oranje-Nassau


beker met oranje- boompjes
De kleur oranje heeft te maken met de achternaam van de koningin- Oranje-Nassau,
oranje komt van Orange, een stad in Frankrijk, vroeger een apart land, verre familieleden
van de koningin waren daar toen de baas.
Nassau is afkomstig van een streek in Duitsland, de voorouders van de koningin
waren daar graaf.

lepeltje koningin-moeder Emma en een foto van haar als grootmoeder

1909. Prinses Juliana ligt als pasgeboren baby
op de schoot van haar grootmoeder, koningin-Moeder Emma

Adelheid Emma Wilhelmina Theresia , geboren te Arolsen op 2 augustus 1858, dochter van vorst George Victor van Waldeck-Pyrmont en prinses Helena van Nassau, wordt op 7 januari 1879 de tweede vrouw van de 41 jaar oudere Koning
Willem III. Uit dit huwelijk wordt op 31 augustus 1880 hun enige kind prinses Wilhelmina geboren.
Tijdens de laatste levensdagen van de koning (14 november tot 23 november) treedt Emma als regentes op
na zijn dood aanvaardt zij het regentschap voor haar dochter. Door haar beminnelijk en verstandig optreden heeft koningin Emma, sinds 1898 doorgaans 'de koningin-moeder' genoemd, wezenlijk bijgedragen aan de versterking van de monarchie. De sympathie van de natie komt tot uiting in de vorm van een nationaal geschenk wanneer haar dochter Wilhelmina in 1898 de regering aanvaardt. Het gaat om een grote som geld, koningin Emma bestemt dit voor de inrichting van het door haar afgestane buitenverblijf bij Renkum (sindsdien Oranje Nassau Oord geheten) als sanatorium voor tbc-patiënten. Zij overlijdt in 1934.zie ook de archieven

maandag, maart 09, 2009

foto- 1947-Prinses Juliana heeft Prinses Marijke in haar armen.Achter Juliana staat Koningin Wilhelmina, rechts staan de prinsesjes Irene en Margriet
links staat prinses Beatrix.
Ook Prinses Marijke was scout, kabouter en padvindster.
Ze is vaak aanwezig op het jaarlijkse Koninginnedagconcert in
Paleis Noordeinde.

zaterdag, maart 07, 2009

H.K.H. Prinses Christina - glas met rood-wit-blauw kroontje- bordje en een foto van het gezin J.B.
Prinses Marijke en haar zusjes op een lepeltje,
verschillende wegen zijn ze gegaan, ze blijven één Koninklijke Familie De jongste dochter van koningin Juliana en Prins Bernhard,
geboren op 18 Februari 1947 op paleis Soestdijk.
Het Prinsesje heeft een oogafwijking, door verschillende operaties
kan ze met het rechteroog weer zien.
Mensen die haar kennen vertellen dat ze iemand is met een zeer zelfstandige geest.
Op 26 Juni 1965 slaagt ze voor het eindexamen Middelbare Meisjes School,
vervolgens wordt ze studente op de sociale academie De Horst en verdiept ze zich
in sociologie en culturele geschiedenis,
dan studeert ze in Groningen aan de rijksuniversiteit,
vevolgens reist zij naar Canada om in Montreal een zangstudie te volgen..
De muziek heeft allang haar aandacht.
In 1963 besloot ze haar tweede naam te gebruiken - Christina -.De Prinses treedt vaak op als zangeres bij koninklijke gebeurtenissen.
zie ook de archieven

vrijdag, maart 06, 2009

reproducties teken en schilderkunst H.M. Koningin Wilhelmina bijelkaar gezet "gedurende de eerste w.o. besteedde ik mijn vrije uren aan tekenen".

de kust benoorden Aalesund Noorwegen
Een kijkje achter het Huis ten Bosch
Roode heggen op de Veluwe bij maneschijn
"Mijn kunst is voor mij een stukje religie". "Het oog wordt geboeid door de schoonheid der kleuren
Verheven rust spreekt uit boom en struweel,
De rust, die te midden van ' t woeligst gebeuren
Den schepter verwisselt voor 't kunstig penseel.
Als kleuren in bonte verscheidenheid samen
Tot eenheid gebracht door talentvolle hand
Is 'beeld dat die ruim veertig jaren omvamen
In 't levendes geestes: ' palet van de hand."

Reproductie schilderij H.M.Koningin Wilhelmina


gezicht op de gletscher van Ferpedeoude schuur op de Veluwe
Op reis in Noorwegen nam ze haar teken
en schildergerei mee