maandag, september 29, 2008

H.M. de Koningin met Prinses Juliana


ansicht origineel Deutman den Haag.
munt van het koninkrijk der Nederlanden-1932,
twee en een halve gulden

woensdag, september 24, 2008

Prinses Juliana op het station


Prinses Juliana aan de hand
van Hare Moeder op het station
't Loo.

herinneringspenning 1909


de vervulling
uitgereikt door de vereeniging
koninginnedag Utrecht in 1909.
de geboorte van Prinses Juliana.

zaterdag, september 20, 2008

donderdag, september 18, 2008

klein blikje van de Koninklijke Fam.- Koningin Wilhelmina

een mooi klein blikje met de portretten van:
H.M. Koningin Wilhelmina, Z.K.H. Prins Hendrik, H.K.H. Prinses Juliana,
H.M. Koningin Moeder, wijlen Z.M. Koning Willem 111,
op de zijkant: Kon. Paleis den Haag en Kon. Paleis Amsterdam.


GIT tegel regeringsjubileum koningin Wilhelmina


De moeder des Vaderlands
1898 - 1948.
Deze tegel is ter herinnering gegeven
aan de schoolkinderen van Geleen.

dinsdag, september 16, 2008

Dinsdag 16 September 2008De derde Dinsdag in September 2008: Prinsjesdag
Koningin Beatrix spreekt de troonrede uit: de opening van de Staten Generaal.

zondag, september 14, 2008

Hare Majesteit Wilhelmina - Juliana

H.M. Koningin Juliana - H.M.Wilhelmina Koningin der Nederlanden
1880 - 6 September - 1898.


donderdag, september 11, 2008

een hartelijke groet van Koningin Juliana


een fotolijstje met kroon,
waarin Koningin Juliana;
het tegeltje er even bij gezet.
Koningin Juliana regeerde van
1948 tot 1980
zie de archieven

woensdag, september 10, 2008

oude beker naast nieuwere uitgaven met dezelfde koninklijke geschiedenis


oude en nieuwe uitgave van bekers, echter de geschiedenis blijft hetzelfde.
foto: De koninklijke familie in 1913, Prinses Juliana 4 jaar oud
( uit boek Wilhelmina)
( uit Juliana fotoalbum):
Prinses Juliana aan de hand uit de trein

maandag, september 08, 2008

lied zilveren kroningsfeest van Z.M. Koning Willem 111


12 Mei 1849 - 1874 op het zilveren kroningsfeest van
Z.M. koning Willem 111
Op, op! ter Feestrij, Neerlands jeugd!
Zing, Neerlands volk! heft aan!
Heel 't Vaderland juicht, vol van vreugd:
God heeft ons welgedaan!
Het zilver siert des Konings hoofd
Zoo rein, zoo helder schoon:
Dies zij des Heeren naam geloofd
Op een verhoogden toon.
"Oranje, die voor Neerland nooit
Te veel tot heil kon doen"
Is nu met zilver rijk getooid,
Omringd van bloemfestoen.
Maar meer siert Hem de dankbre rij,
Die ' het lied der vreugde zingt,
En op dit heuglijk feestgetij Den Koning blij omringt.
uit Vaderlandse gezangen der jeugd aangeboden door J.P. Schaberg 1874.

zondag, september 07, 2008

oude portretjes bijelkaar oranje vorstinnen

een bijpassend lied uit Vaderlandsche gezangen:

Oranje is ons het meeste waard, Hoezee!
Van alle vorsten op deez' aard, Hoezee!
En als er een op Neerland smaalt,
Dan wordt hij met den kreet betaald:
Vivat Oranje ! Hoezee !

Zo zong men rond 1897

oranje vorstinnen

vrijdag, september 05, 2008

ter herinnering aan koningin Wilhelmina
Het oorlogsjaar:

Voorlezing van de Troonrede in de vergadering
der Staten Generaal. - 16 September 1914 - .
Deze foto past wel bij het onderstaande bord.
Deze eenvoudige bordjes hierboven typeren bij uitstek koningin
Wilhelmina:

gerechtigheid - vrijheid - dapperheid - godsdienst.
zie ook de archieven

dinsdag, september 02, 2008

Herdenkingsbord 1813 - 1913.
herdenkingsbord van het eeuwfeest in 1913, het herstel van
Neerlands onafhankelijkheid.
Oranje boven
Holland is vrij
30 November 1813 stapte de Erfprins Willem Frederik aan land
te Scheveningen.

uit: Vaderlandsche gezangen:

God lof! de boei viel neder;
De slaven werden vrij,
En Neerland keerde weder
In d'achtbre volkenrij!
't Wilhelmus van Nassauwe
Zing 'ieder, klein en groot!
Elk zweer den Redder trouwe,
Een trouwe tot den dood.

maandag, september 01, 2008

September 60 jaar geleden, de troonsafstand van Koningin Wilhelmina


Wilhelmina begreep de grenzen die een leeftijd oplegt.

Op de datum van de inhuldiging van haar vader, 12 Mei kondigde zij het Nederlandse volk
haar besluit aan om af te treden en zo kwam de dag der abdicatie 4 September 1948