maandag, juli 31, 2006

bordjes Prinses Juliana 18 jaar en 1 jaar

zilveren en gouden huwelijk Juliana en Bernhard


feest op de "Oranje", de zilverenhuwelijksfeesten van koningin Juliana en
prins Bernhard werden besloten met een grootse ontvangst op de "Oranje"
2 Mei 1962 verliet het schip om 7 uur de Amsterdamse haven, na een tocht
door het Noordzeekanaal ging het schip in Ijmuiden voor anker,
toen begon het luisterrijke bal.

bordje JB van het zilveren huwelijksfeest
1937-1962; beker JB 1937 -1962
spaarpot en beker 1937-1987


zondag, juli 30, 2006

huwelijks-jubilea, glas 25 jaren koninklijk gezin

25 jaren koninklijk gezin 7-1-1937 - 7-1-1962


Het gouden huwelijk met oranje-souveniers

vrijdag, juli 28, 2006

Koningin Wilhelmina en het Prinsesje Juliana op een foto en op 2 borden afgebeeld

Foto uit Oktober 1880 van een heel lachende moeder,
koningin Emma, met haar baby, prinses Wilhelmina

Moeder en kind,
het waren enkele oudere leden van de hofhouding
die Juliana de eerste jaren van haar leven opvoedden.
Een speciale band had Juliana met haar vader Hendrik,
samen wandelden ze in de paleistuinen en
genoten van de kikkervisjes in de vijver.

donderdag, juli 27, 2006

de inhuldiging 6 September 1948


De inhuldiging vond plaats in de nieuwe kerk te Amsterdam,
Juliana Koningin der Nederlanden.

'wie ben ik, dat ik dit doen mag?'

woensdag, juli 26, 2006

Juliana Koningin der Nederlanden 6-9-1948 - 30-4-1980


" Ons volk is zeer onderscheiden naar godsdienst en wereldbeschouwing"
zo sprak H.M. bij haar inhuldiging in de Nieuwe Kerk te Amsterdam


Juliana
koningin der Nederlanden
1948 - 1980


"Iedereen spreekt ten onrechte van de kroning
van Prinses Juliana.
De kroningsceremonie is onbekend in Holland.
De juiste uitdrukking is"inhuldiging", feestelijke
installatie.

Dit gebeurde voor het eerst op 31 Maart 1814,
toen Willem 1 tot souverein vorst werd beneomd"

dinsdag, juli 25, 2006

cloisonne tegel van het gouden regeringsjubileum Koningin Wilhelmina


Ik zelf en allen hadden altijd het gevoel, dat gij er waart als een rots,
rustig te midden der woedende golven.
( koningin Juliana tot haar moeder,
op 6 September 1948).

1898 - 1923 tegel - W -

regeringsjubileum
Ko
ningin Wilhelmina 1898 - 1923

maandag, juli 24, 2006

zaterdag, juli 22, 2006

"Uw geluk is onze vreugd".

huwelijksjubileum 1937 - 1962
Bevijdingsmaaltijd Utrecht 5 Mei 1962


oranje appeltjes


klassieke oranjeappeltjes borden:
1898-1938 Wihelmina
1880-1930 Wilhelmina
1901-1926 Wilhelmina en Hendrik
1937- 1987 diamanten huwelijk Juliana en Bernhard
1909 de geboorte van Juliana
1936 de verloving van Juliana en Bernhard

donderdag, juli 20, 2006

zilveren huwelijk koningin Wilhelmina - Prins Hendrik

uit: De Klokken - Luiden, 1898 - 1923.


er bestond genegenheid voor elkaar, ze pasten niet altijd bijelkaar:
de strenge plichtsgetrouwe Wilhelmina en de vrij frivole levenstijl van Hendrik.
Op 3 Juli 1934 stierf Pins Hendrik, 58 jaar oud.

In 1901 deed het gouden rijtuig dienst als trouwkoets

Den 17den October 1900 was deze proclamatie verschenen:
Het is Mij een behoefte, aan het Nederlandsche Volk, van welks levendige belangstelling
in het geluk van Mij en Mijn Huis Ik zo diep ben overtuigd, persoonlijk mededeeling te doen
van Mijne verloving met Zijne Hoogheid, Hertog Hendrik van Mecklenburg-Schwerin.

Het was een feestelijk en luisterrijke bruiloft op 7 Februari 1901.
Veel familieleden waren overgekomen en heel het land leefde mee.

Eén van de geschenken was de gouden koets door Amsterdam.

Hendrik was een buitenman, groot was zijn liefde voor de bossen en de herten.

woensdag, juli 19, 2006

blik 1898 - 1938 koningin Wilhelmina
op de zijkant van het blikje:
Kroningsplechtigheid 1898
Huwelijksplechtigheid 1901
het Koninklijk gezin.

zondag, juli 16, 2006

Dankbaar voor het verleden

"Wachtte mij nog een taak?
Ik heb lange tijd nodig gehad om tot innerlijke rust te komen na de abdicatie.
Opeens werd ik aangeraakt door die liefde voor de ganse mensheid, welke uit
Christus zelf voorkomt".
Uit: Eenzaam maar niet alleen door Wilhelmina.

koningin Wilhelmina- borstbeeld koperen plaat-

zaterdag, juli 15, 2006

vrijdag, juli 14, 2006

1948


In de Radiorede van H.M. Koningin Wilhelmina op 12 Mei 1948 zegt ze o.a.:
Er is de last van het klimmen der jaren, een achteruitgaan van veerkracht....;
Voor deze nuchtere werkelijkheid ben ik gesteld en ofschoon ik mij steeds ten volle
bewust ben, dat de mensch slechts wikt en God beschikt, meen ik toch in het welbegrepen belang van u allen en van het rijk te handelen door het regeeringsbeleid
toe te vertrouwen aan Juliana....

enkele bekers van Wilhelmina's regerings tijdperk.

zie ook archief Mei en Juni.