maandag, augustus 31, 2009

vrijdag, augustus 28, 2009

7 Januari 1937

Juliana Prinses der Nederlanden _ Bernhard Prins van Lippe-Biesterfeld

Prins Bernhard met zijn ouders en zijn broer Aschwin

uit Prinses Juliana verloofd!

foto Prinses Armgard en Prins Bernhard, de ouders van onze Prins Bernhard

De oude prins Bernhard is in Juni 1934 gestorven, in zijn laatste jaren werd een groot
gedeelte van het grondbezit verkocht, aan de familie Lippe-Biesterfeld bleef het slot,
de naaste omgeving en het meer, de prinses leefde daarna een rustig en teruggetrokken
leven in het eenzame kasteel

dinsdag, augustus 25, 2009

de blijde verloving


" De dagbladen hebben in ruime mate uiting gegeven aan de gevoelens van vreugde,
die in millioenen harten speelden bij het vernemen van de mededeeling, door den particulier secretaris van H.M. de Koningin op dinsdag 8 September 1936 gedaan aan den regeeringspersdienst: H.K.H. Prinses Juliana heeft zich verloofd met Prins
Bernhard Leopold Friedrich Eberhard Julius Kurt Karl Gottfried Peter van
Lippe Biesterfeld".

Die vreugde is spontaan en natuurlijk, even oprecht als 2 jaar geleden de heele bevolking
de rouw heeft ondervonden die het Huis van Oranje omgaf.

dinsdag, augustus 18, 2009

nostalgische oude oranje kroes J.B. 1937 en dezelfde emaille beker


een oude kroes met de afbeelding van Prinses Juliana en Prins Bernhard
ter herinnering aan hun huwelijk

beker 175 jaar Nederland


175 jaar Nederland
Nauwelijks was het jaar 1814 aangevangen,
of op 's Konings last werd een algemene
Dank en Bede dag gehouden.
zie ook de archieven

maandag, augustus 17, 2009

donderdag, augustus 13, 2009

prent - in rouw- 1934

...Daar is het donker van den rouw,.....
Emma van Waldeck Pyrmont leefde van 1858 - 1934
Hendrik van Mecklenburg-Schwerin van 1876 - 1934

"de zevenentwintigste brachten we haar naar haar laatste rustplaats in de kelder van de Nieuwe Kerk te Delft, waar zij nu naast mijn vader rust" Voor de laatste maal werd het volkslied van Waldeck-Pyrmont gespeeld

Hendriks witte begrafenis heeft als zijn laatste gebaar tot ons volk diepe indruk achtergelaten en velen tot nadenken gebracht"

dinsdag, augustus 11, 2009

doosje - Prima Aluminium Nachlichten met portret van Wilhelmina- 1893

"Doe stierf de grijze koning....
" 't Was bij zijn open graf,
"dat met een kus de vorstenvrouw,
"den scepter van goud, omfloersd van rouw,
" aan 't blozende dochterkijn gaf"

Koningin Emma werd benoemd tot koningin-Regentes tot aan de tijd , dat Wilhelmina
groot genoeg zou zijn zelf te regeren in 1898.

maandag, augustus 10, 2009

De bruidsjapon, vervaardigd van zware kwaliteit atlaszijde, die Prinses Emma droeg bij haar huwelijk in 1879


31 Augustus 1880 wordt dan de Oranjeprinses
geboren: Wilhelmina ,Helena, Paulina,Maria en
de dichter zingt nu:
" Want eenmaal zult Gij voor ons volk,
Niet waar? Een Engel wezen.
Daarom, het volk van Nederland,
Knielt naast Uw wiegje neder..".
Dit in tegenstelling tot het gedicht
bij de zonen van koning Willem 111,
zie hieronder

de zonen van koning Willem 111, geen enkele zoon overleefde hem

Kroonprins Willem stierf op 39 jarige leeftijd in 1879, hij vervreemde meer en meer
van zijn vaderland; de nieuwe Kroonprins Alexander stierf in 1884.
Zo zong een dichter:
" Waai, rouwvlag! waai van dom tot dom:
's Lands glorie is verdwenen.
Oranje taant,- Draag rouw alom."

zaterdag, augustus 08, 2009

plaatje - Vorst Georg Viktor en vorstin Helena van Waldeck en Pyrmont en Adelheid Emma

Huiselijk leven op Arolsen, kort voor het huwelijk van Emma- links in beeld-
Vorst Georg Viktor en vorstin Helena van Waldeck en Pyrmont met vijf kinderen.
Emma staat tweede van rechts.
Emma had thuis een gedegen, brede, christelijke opvoeding genotenvrijdag, augustus 07, 2009

enkele plaatjes van een werkbezoek en een ziekenbezoek van koningin Regentes Emma

De begroeting op een werkbezoek van koningin Emma in 1930.
koningin Emma op werkbezoek met parasol, handtas, boeket en ook nog een verrekijker.

Bezoek van Emma aan het sanatorium
Oranje Nassau's Oord, 18 September 1928
"De rol waarin velen zich haar zullen
blijven herinneren:
koningin- moeder Emma als troosteres
van de zieken".


donderdag, augustus 06, 2009

keuls potje prinses Juliana en een foto temidden van haar gezin
keuls potje Prinses Christina en een foto van haar bij de ontvangst van een album


Prinses Christina heeft belangstelling voor de
geschiedenis der Nederlandse steden.
Hier bieden Amsterdamse meisjes haar een
album over hun stad en een oude plattegrond aan.
Het album bevat een met de hand geschreven geschiedenis van Amsterdam,
bekend als het zgn.'Bronnenboekje'.

woensdag, augustus 05, 2009

tegel ter herinnering aan het 40 jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina


In Sept. 1933 is er ook feest in
het stadion te Amsterdam, koningin
Wilhelmina bracht haar jaarlijks bezoek
aan de hoofdstad, maar in 1933 was het 35
jaar geleden dat ze in deze hoofdstad
werd ingehuldigd, het zou een paar uur duren,
het werd echter een geweldig feest, ontelbaren
brachten Haar een groet.
Vier mensen zaten op de koninklijke tribune:
de koningin moeder, de koningin, prins Hendrik,
prinses Juliana;
De mensen hebben hun koningin moeder toen voor
het laatst gezien.
In het voorjaar van 1934 kwam het bericht
"De toestand van H.M. de Koningin-Moeder
is hoogst ernstig".

dinsdag, augustus 04, 2009

Prinses Irene met haar zus Prinses Christina


De prinses van de natuur en haar muzikale zus prinses Christina.De oudste zoon van prinses Christina, Bernardo Guillermo gaat in September trouwen met Eva Prinz Valdes, hun pasgeboren dochter draagt de naam: Isabel Christina

zondag, augustus 02, 2009

zaterdag, augustus 01, 2009

Prinses Irene- Mevr. van Lippe-Biesterfeld- plaatje t.g.v. haar 70ste verjaardag-


Soestdijk 5 Augustus 1939, de tweede oranjetelg wordt geboren!
De schaduw van de Tweede Wereld oorlog is al duidelijk aanwezig,
Zij wordt dan ook gedoopt in de kapel van Buckingham Palace.
Na een bewogen leven viert Prinses- Mevr. Irene dit jaar haar 70ste verjaardag:
wij wensen haar en haar gezin: Vrede
Zelf zegt ze nu: "we kunnen geen fouten meer maken, we moeten kiezen
voor het welzijn van het leven op aarde".
Hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag!