zondag, maart 09, 2008

't water moge stijgen- Neerland zal herrijzen- 1944-1945

"Lijdt U mijn ondersaeten
God zal u niet verlaeten"
Koningin Wilhelmina sprak:
Dat de gehate dwingeland onzen ouden vijand op u heeft losgelaten
is een ramp voor u, die met uw grond zijt samengegroeid.
"In de eerste plaats richt ik mij tot u, bewoners van Walcheren en van
West-Zeeuwsch-Vlaanderen; ondanks het onheil, dat u getroffen heeft,
ik weet het , laat ge den moed niet zakken".

Geen opmerkingen: